Begin nu met het kopen van aandelen zonder transactiekosten!

Veel mensen beschikken over een niet onaanzienlijk vermogen waar ze graag een bepaalde meerwaarde op willen realiseren. Echter is het ook zo dat een groot deel van deze doelgroep niet over de tijd of de kennis beschikt om zelf te gaan beleggen. Dat hoeft ook niet. Je kan in deze situatie namelijk perfect vermogensbeheer overwegen. In dit geval wordt het beheer van je geld uitbesteed aan een professional. Het kan hierbij gaan om een bank, maar ook om een gespecialiseerde vermogensbeheerder. Deze laatste kan er voor zorgen dat je een bepaalde meerwaarde op je kapitaal kan realiseren zonder dat je daarvoor zelf verstand dient te hebben van beleggen. Het spreekt voor zich dat hier wel bepaalde kosten aan verbonden zijn.

DEGIRO beleggen

Hoe werkt vermogensbeheer precies?

Op het ogenblik dat je een beroep wil doen op de mogelijkheden die vermogensbeheer met zich meebrengt is het altijd van belang om duidelijke afspraken te maken met de partij waar je  een beroep op gaat doen. Bespreek samen met hem (of haar) wat de doelstelling is en welke risico’s je wil lopen. Vooral dit laatste is van cruciaal belang om niet voor vervelende verrassingen te komen te staan. Op basis van de afspraken die worden gemaakt zal een bepaald risicoprofiel worden samengesteld. Op periodieke basis zal er door de vermogensbeheerder bovendien worden getoetst of hij of zij nog op koers ligt om het vooropgestelde beleggingsdoel te behalen of niet. In het laatste geval zal er worden onderzocht op welke manier er mogelijks moet worden bijgestuurd.

Wat doet een vermogensbeheerder voor jou?

In het merendeel van de gevallen doen mensen voor hun vermogensbeheer geen beroep op een bank. In plaats daarvan willen ze namelijk vooral kunnen profiteren van de unieke kennis en expertise waar echte, gespecialiseerde vermogensbeheerders over beschikken. Denk jij er ook vooral aan om een vermogensbeheerder onder de arm te nemen? In dat geval zal je kunnen vaststellen dat hij voor jou de onderstaande stappen zal ondernemen:

  1. Er gebeurt een inventarisatie van het beleggingsdoel;
  2. De beleggingsrisico’s worden geïnventariseerd;
  3. Er wordt een beleggingsstrategie bepaald waarmee het doel kan worden bereikt;
  4. Er wordt een beleggingsrekening op naam geopend;
  5. Hij kiest de beleggingen uit die deel zullen uitmaken van je beleggingsportefeuille;
  6. De koop- evenals de verkooptransacties binnen de beleggingsportefeuille;
  7. Er wordt (pro-)actief ingespeeld op veranderingen in de markt;
  8. Er vindt een regelmatige toetsing plaats van het beleggingsdoel;
  9. De verdeling binnen de beleggingsportefeuille wordt regelmatig hersteld;

In principe maakt bovenstaande duidelijk dat bij vermogensbeheer alle zorgen met betrekking tot het beheer van jouw beleggingen uit handen worden gegeven. Op deze manier heb je hier zelf eigenlijk dan ook niet of nauwelijks nog omkijken naar.

Voor wie is vermogensbeheer interessant?

Het moet gezegd dat vermogensbeheer in de praktijk niet voor iedereen interessant is. In eerste instantie is het bijvoorbeeld altijd belangrijk om over een bepaald minimumkapitaal te beschikken. Wanneer je slechts enkele duizenden euro’s voor handen hebt is een beroep doen op vermogensbeheer ook doorgaans niet mogelijk. Dit vooral omdat het voor de vermogensbeheerder dan niet voldoende lucratief zou zijn om zijn diensten aan jou aan te bieden. Bovendien is vermogensbeheer ook enkel en alleen interessant voor mensen die zich niet zelf met hun beleggingen bezig willen houden. Wil jij graag actief kunnen inspelen op ontwikkelingen die zich voordoen op de beurs? Dan is vermogensbeheer niet echt iets voor jou.