Begin nu met het kopen van aandelen zonder transactiekosten!

Geld investeren, het is iets wat de meeste mensen op een zeker ogenblik wel zullen doen. De manier waarop je gaat investeren is in de praktijk echter sterk afhankelijk van verschillende factoren. Niet alleen dien je bijvoorbeeld rekening te houden met het risico dat je al dan niet wenst te lopen, wat bovendien ook te denken van de termijn waarop je gaat investeren? Je kan namelijk zowel als doel hebben om op korte als op lange(re) termijn te gaan investeren. Voor veel mensen geldt dat ze bij het beginnen van hun zoektocht een beetje worden overrompeld door het aanbod dat op de markt is terug te vinden. Geldt dat ook voor jou en ben je op zoek naar een mogelijkheid om terug de bomen door het bos te gaan zien? Verdiep je dan zeker even in de informatie over investeren hier op deze pagina!

DEGIRO beleggen

Wat is investeren?

Investeren betekent dat je op zoek gaat naar een manier om je geld voor jou te laten werken. Het investeren van geld kan in de praktijk op ongelofelijk veel verschillende manieren, zoals:

 1. Je kan met je geld vastgoed kopen;
 2. Het is mogelijk om je geld te gaan beleggen;
 3. Je kan investeren in een bepaalde (eigen) onderneming;

Bovenstaande mogelijkheden zijn nog maar het puntje van de ijsberg, maar ze geven toch alvast een goed beeld van wat er met je kapitaal allemaal mogelijk is. Door te investeren kan je overigens niet alleen voor jezelf, maar ook je economie een belangrijke meerwaarde creëren. Geld dat geparkeerd staat op een spaarrekening brengt vaak niet voldoende op om de inflatie het hoofd te kunnen bieden. Bovendien is het zo dat dit eigenlijk ook geld is die wordt onttrokken aan de economie met alle mogelijke gevolgen van dien.

Met welk doel gaan mensen investeren?

Bovenstaande vraag lijkt in eerste instantie misschien een beetje vreemd. Iedereen investeert namelijk toch geld met als doel om meer geld te verdienen? Ja en neen. Het is belangrijk om er rekening mee te houden dat er niet zomaar één, maar wel meerdere redenen bestaan om geld te gaan beleggen of investeren. We maken dan ook een onderscheid tussen:

 1. Het realiseren van kapitaalbehoud;
 2. Het realiseren van een bepaald rendement;

Natuurlijk zou het fantastisch zijn wanneer iedereen bij het investeren van geld zou kunnen rekenen op een mooie financiële meerwaarde. In de praktijk is dat echter lang niet altijd haalbaar. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de economische situatie zich er niet toe leent. Bovendien bestaat ook de kans dat men te weinig risico wil lopen waardoor het rendement dat kan worden aangeboden slechts aan de zeer beperkte kant is.

Bovenstaande maakt eigenlijk reeds duidelijk dat de focus bij heel wat mensen die willen investeren vooral ligt op het creëren van niet alleen meer financiële zekerheid, maar ook het behouden van koopkracht. In het bijzonder in tijden waarin er sprake is van een lage spaarrente garandeert het op een spaarrekening plaatsen van geld dit absoluut niet.

Geld investeren om je koopkracht te garanderen

Op het ogenblik dat je geld op een spaarrekening plaatst en daar nog iets of wat van rente op ontvangt zal je toch jaarlijks een klein beetje geld extra op je rekening zien verschijnen. Dit zorgt er voor dat veel mensen er foutief vanuit gaan dat hun geld ook op een spaarrekening nog steeds een bepaald rendement oplevert, hoe klein dat rendement dan ook mag zijn.

In zekere zin klopt bovenstaande natuurlijk, maar dat rendement is zo klein dat het wordt opgegeten door de inflatie. De inflatie is namelijk iets dat onzichtbaar is, maar wat wel een niet onaanzienlijke impact heeft op jouw financiële situatie en mogelijkheden. Dit misschien nog niet zozeer tegenwoordig, maar zeker wel in de toekomst.

Het leven wordt almaar duurder en de zeer lage spaarrente voorziet daar in het geheel niet in, in tegendeel. Dit zorgt er voor dat geld investeren in zaken zoals bijvoorbeeld vastgoed of laag renderende, maar veilige beleggingsproducten kan worden aanzien als een manier om je huidige koopkracht ook in de toekomst te kunnen behouden.

Welke risico’s loop je precies bij geld investeren?

Ga je geld investeren? Dan dien je er rekening mee te houden dat je in zowat alle gevallen geconfronteerd kan worden met een bepaald risico. Dit is een belangrijk verschil met geld op een spaarrekening plaatsen. Wanneer je voor deze laatste optie kiest zal je namelijk kunnen vaststellen dat je geld geen risico loopt, maar dat ze ook maar een zeer beperkt rendement oplevert. Je neemt dus eigenlijk genoegen met een zeer kleine meerwaarde omdat je weet dat je kapitaal is gegarandeerd. Het geld op een spaarrekening wordt immers tot een bedrag van 100.000 euro ingedekt door het zogenaamde depositogarantiestelsel.

Bij geld investeren zijn de garanties die je worden aangeboden vel beperkter en wellicht zelfs helemaal niet aanwezig. Zelfs wanneer er jou een bepaalde opbrengst wordt gegarandeerd betekent dit niet dat je bent gevrijwaard van alle risico’s die investeren met zich meebrengt, in tegendeel. Er mag dan wel een bepaald rendement worden gegarandeerd, wanneer het achterliggende bedrijf of de achterliggende instantie in tussentijd failliet gaat spreekt het voor zich dat je aan deze garantie helemaal niets hebt.

Leg niet al je eieren in dezelfde mand!

Geld investeren brengt dus duidelijk altijd de nodige risico’s met zich mee. Dit gezegd hebbende zijn deze risico’s in de praktijk natuurlijk lang niet altijd even groot, in tegendeel. Neem nu bijvoorbeeld een investering in vastgoed. Je investeert op deze manier geld in een fysiek en tastbaar goed binnen een markt die door de jaren heen uitstekende prestaties heeft laten optekenen. Betekent dit dat er helemaal geen risico’s aan de vastgoedmarkt zijn verbonden? Uiteraard niet, maar ze zijn veel kleiner dan wanneer je bijvoorbeeld veel geld zou gaan investeren in een start-up met een gewaagd businessconcept.

Bij geld investeren kan je er bovendien ook zelf voor zorgen dat er een soort van veiligheid in je investeringsportefeuille wordt ingebouwd. Door je investeren te spreiden is het namelijk mogelijk om er voor te zorgen dat heel wat risico’s het hoofd geboden kunnen worden. Wat dit betreft kan je rekening houden met de onderstaande aandachtspunten:

 1. Ga niet al je geld in hetzelfde investeren;
 2. Zorg voor een spreiding van je investeringen over verschillende markten;
 3. Hou een deel van je kapitaal achter de hand op een spaarrekening;
 4. Spreid je investeringen over verschillende termijnen;
 5. Ga niet alleen maar investeringen aan in euro’s;

Naast bovenstaande doe je er ook altijd goed aan om uitsluitend te gaan investeren of beleggen met geld dat je kan missen. Je moet er namelijk rekening mee houden dat de facturen die je maandelijks zal ontvangen wel gewoon voldaan dienen te worden. Ga dus niet al je beschikbare kapitaal gaan investeren, want de kans bestaat dat je dat geld toch voor een lange(re) periode zal moeten laten vaststaan.

Hoe kan je precies investeren?

Er bestaan vandaag de dag zeer veel verschillende manieren om te investeren. De bekendste en voor het merendeel van de consumenten wellicht ook de meest voor de hand liggende is de traditionele beleggersmarkt. Binnen deze markt kan je geld investeren in bijvoorbeeld:

 • Aandelen;
 • Obligaties;
 • Futures;
 • Opties;
 • Fondsen;

Bovenstaande zijn natuurlijk nog lang niet alle mogelijkheden, maar ze maken wel duidelijk dat er heel wat verschillende opties bestaan. Een andere mogelijkheid om geld te investeren is ook participeren in een bepaald bedrijf of bijvoorbeeld overgaan tot het kopen van vastgoed. Op welke manier jij uiteindelijk gaat investeren zal worden bepaald door niet alleen het budget dat je ter beschikking hebt, maar ook door het risico dat je wil lopen en de termijn waarop je wenst te gaan investeren. Goed je vergewissen van de verschillende mogelijkheden die er op de markt zijn terug te vinden is dan ook altijd een absolute must.

Investeren in vastgoed, alleen met een groot budget?

Eén van de populairste markten om geld in te investeren is sinds jaar en dag de vastgoedmarkt. Er zijn echter tegelijkertijd ook nog steeds een behoorlijk aantal misverstanden die hierover bestaan. Veel mensen gaan er namelijk tegenwoordig nog altijd vanuit dat investeren in de vastgoedmarkt enkel en alleen tot de mogelijkheden behoort wanneer je een zeer stevig kapitaal voor handen hebt. Dat hoeft zeker niet zo te zijn.

Ben jij financieel niet in staat om geld te investeren in een bepaald vastgoedproject? Dan kan het mogelijks interessant zijn om even te kijken in de richting van vastgoedfondsen. Bij dergelijke fondsen is het mogelijk om jezelf in te kopen met een beperkt bedrag. Dit is het gevolg van het feit dat de inleg van ongelofelijk veel verschillende beleggers samen wordt gegooid en op die manier wordt gebruikt om te investeren in vastgoed. Zo kan je toch nog steeds profiteren van het potentieel gunstige rendement dat de vastgoedmarkt je kan opleveren zonder dat je daarvoor een gigantisch bedrag moet gaan investeren.

Investeer op je eigen tempo en op basis van jouw doel

Ben je van plan om geld te investeren? Kijk dan vooral niet naar wat anderen doen. Geld investeren dient eigenlijk altijd te gebeuren aan de hand van jouw eigen investeringsprofiel. Bepaal met andere woorden voor jezelf welke risico’s je wenst te lopen met je geld, hoelang je jouw investering precies kan missen en vooral hoeveel geld je kan investeren. Enkel en alleen door grondig onderzoek te doen en bovendien zo te investeren dat je het risico gaat spreiden zal je kunnen vaststellen dat je op termijn een zeer mooie meerwaarde zal weten te realiseren met jouw investering. Dat is uiteindelijk toch waar het allemaal om draait.