Begin nu met het kopen van aandelen zonder transactiekosten!

Het duurzame karakter waar producten en diensten over (kunnen) beschikken is door de jaren heen steeds belangrijker geworden. Almaar meer mensen stellen dit dan ook als belangrijke eis op het moment dat ze er voor kiezen om een product te kopen of een dienst af te sluiten. Dit geldt zeker ook voor beleggen. Mensen vinden het belangrijk om hun geld te beleggen in zaken waar ze in geloven, maar ook waar ze vanuit maatschappelijk oogpunt achter kunnen staan. Uit onderzoeken is dan ook gebleken dat er drie verschillende zaken bestaan die de keuze van de belegger op moment van schrijven aanzienlijk beïnvloeden. Het gaat hierbij om de volgende:

DEGIRO beleggen

 • Het rendement dat kan worden behaald met de belegging;
 • Het risico dat men loopt met de gekozen belegging;
 • Hoe maatschappelijk verantwoord de belegging in werkelijkheid is;

Wanneer er specifiek wordt gezocht op mogelijkheden om groen of duurzaam te beleggen kan er worden vastgesteld dat er voor een aanzienlijk deel rekening wordt gehouden met de effecten van het ondernemen op het milieu en / of de maatschappij. Is dat ook iets waar jij als belegger die duurzaam wenst te beleggen rekening mee wil houden? Dan kan het de moeite waard zijn om er voor te kiezen om je te verdiepen in de onderstaande informatie.

Wat is duurzaam beleggen nu echt?

Het begrip duurzaam is in de praktijk eigenlijk behoorlijk relatief. Daarmee bedoelen we dat het best mogelijk is dat iedereen een andere invulling geeft aan dit begrip. Wat voor de ene persoon duurzaam is hoeft dat bijvoorbeeld niet te zijn voor de ander. Het soort bedrijven waar je uiteraard in zal willen investeren kan dan ook in de praktijk sterk afhankelijk zijn van jouw eigen doelstelling. Voor een niet onaanzienlijke groep mensen geldt bijvoorbeeld dat ze kiezen voor duurzaam beleggen omwille van het belang dat ze hechten aan ethische waarden. Ze willen dus met andere woorden eigenlijk geen geld verdienen ten koste van anderen. In de praktijk zijn er hier verschillende voorbeelden van aan te halen. De meest voor de hand liggende zijn echter;

 • De wapenhandel;
 • Slavenarbeid;
 • De productie van schadelijke stoffen;

Naast bovenstaande zijn er ook mensen die aan duurzaam beleggen willen doen omdat ze het plan hebben opgevat echt een concreet verschil te willen maken. Indien je als belegger tot deze categorie behoort betekent dit dat je waarschijnlijk wenst te beleggen in bedrijven die iets bijzonders doen. In dit geval zou je dan weer kunnen denken aan bijvoorbeeld:

 • Producenten van elektrische voertuigen;
 • Duurzame mogelijkheden op vlak van energieopwekking;

Met welk doel voor ogen je dus met andere woorden aan duurzaam beleggen wenst te doen zal in de praktijk bepalend zijn voor de aard van je duurzame beleggingen.

Kan je wel echt geld verdienen met duurzaam beleggen?

Ondanks het feit dat mensen mogelijks vooral omwille van ethische waarden kiezen voor duurzaam beleggen spreekt het voor zich dat men er ook graag geld mee zal willen verdienen. Om maar meteen met de deur in huis te vallen, het is absoluut zeker mogelijk om met duurzaam beleggen geld te verdienen. Bedrijven die er voor kiezen om een duurzame strategie te gaan hanteren presteren doorgaans beter dan bedrijven die dat niet doen. Daarnaast is het ook nog eens zo dat voor duurzame beleggingen geldt dat je veelal ook nog eens kan rekenen op aantrekkelijke belastingvoordelen.

Door te besparen in een fiscaal groen product is het mogelijk om te besparen op de zogenaamde vermogensrendementsheffing. Dit betekent dat je over het ‘duurzaam’ belegde onderdeel van je vermogen geen vermogensrendementsheffing dient te betalen. Hoeveel je kan besparen is afhankelijk van de schijf waarin je valt. In het beste geval kan dit je op moment van schrijven echter een mooie besparing opleveren van zomaar even 1,7 procent. Op de lange(re) termijn zal je op deze manier uiteraard kunnen rekenen op een aanzienlijk hoger rendement. Daarnaast is het ook nog eens zo dat je aanspraak kan maken op een zogenaamde heffingskorting voor wat de rest van je vermogen betreft.

Welke mogelijkheden bestaan er voor duurzaam beleggen?

Voor elke vorm van beleggen geldt dat het van belang is om rekening te houden met de verschillende mogelijkheden die er bestaan. Dat geldt ook voor duurzaam beleggen. Net zoals bij traditionele beleggingen is het ook bij deze vorm van investeren mogelijk om een keuze te maken uit bijvoorbeeld verschillende soorten beleggingsproducten. Denk hierbij aan:

 • Beleggen in duurzame fondsen;
 • Beleggen in groene aandelen;

Laat ons het in eerste instantie even hebben over duurzaam beleggen in fondsen. Het spreekt voor zich dat niet elk fonds hiervoor in aanmerking komt, in tegendeel. Daarbij is het soms zo dat er verrassende keuzes gemaakt kunnen worden. Zoals eerder reeds aangegeven hebben heel wat mensen die duurzaam willen beleggen bepaalde ethische bezwaren. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat zij een belegging in een casino niet zien zitten.

Voor heel wat van deze duurzame beleggers geldt dan ook dat ze een casino als moreel eigenlijk onverantwoord beschouwen. Dit ondanks het feit dat een casino eigenlijk geen belastende factor vormt voor het milieu. Voordat je in in een bepaald duurzaam fonds gaat stappen is het dan ook in de praktijk altijd van belang om grondig de omschrijving van het fonds te lezen. Vergeet bovendien ook niet om verder ook nog meer uitgebreid onderzoek te doen naar het fonds in kwestie en dan meer bepaald naar het rendement dat ze in het verleden heeft weten te realiseren. Uiteindelijk spreekt het voor zich dat je ook bij groen en duurzaam beleggen altijd rekening zal willen houden met de winstgevendheid.

Beleggen in groene of duurzame aandelen

Heb je wat meer budget om te gaan beleggen en gaat jouw voorkeur uit naar aandelen? Ook op die manier kan je natuurlijk duurzaam beleggen. Er bestaan op de markt een groot aantal groene aandelen die je kan overwegen om te kopen. Dat is natuurlijk interessant, maar het is in de praktijk best wel lastig om te kunnen achterhalen of een aandeel echt groen is of niet. Hoe ga je namelijk exact controleren of de groene activiteiten die een bedrijf aangeeft ook echt worden uitgevoerd? Bovendien is het zo dat je tijdens je zoektocht naar groene of duurzame aandelen op twee verschillende manieren te werk kan gaan. We maken wat dit betreft immers een onderscheid tussen:

 • De positieve benadering;
 • De negatieve benadering;

In het eerste geval ga je bijvoorbeeld kijken naar welke positieve (groene of duurzame) eigenschappen een bepaald bedrijf uitdraagt. In het tweede geval ga je als het ware filters gaan toepassen waardoor verschillende bedrijven uit je potentiële investeringslijst worden gehaald. Enkele van de populairste bedrijven waar groene aandelen van worden gekocht zijn bedrijven die zich bezighouden met het opwekken van duurzame energie. Ook een producent van elektrische auto’s kan echter een prima keuze zijn voor wat de aankoop van groene aandelen betreft… of wat te denken van instanties die microkredieten verstrekken? Het behoort in de praktijk werkelijk allemaal tot de mogelijkheden.

Wat zijn de voordelen van duurzaam beleggen?

Ondertussen is het tijd geworden om even dieper in te gaan op de interessante voordelen waar je bij duurzaam beleggen op kan rekenen. Dit zijn er nogal wat. De belangrijkste voordelen waarmee je in dit geval zal worden geconfronteerd zijn in ieder geval de volgende:

 1. Je kan er een maatschappelijk voordeel mee realiseren;
 2. Het is mogelijk om een mooi rendement te ontvangen;
 3. Je houdt een goed gevoel over aan je beleggingen;

Spreken de hierboven aangehaalde voordelen waar je op kan rekenen bij duurzame beleggingsproducten jou ook wel aan? Dan hoef je eigenlijk niet meer verder te zoeken. Belangrijk is wel dat je voordat je in gaat stappen in een bepaalde belegging altijd het nodige onderzoek doet. Een duurzame belegging kan er in eerste instantie aantrekkelijk uitzien, maar nader onderzoek is altijd vereist om met zekerheid te kunnen stellen dat de belegging aan al je verwachtingen zal weten te voldoen. Dit uiteraard niet alleen voor wat het maatschappelijke of milieuvriendelijke aspect, maar ook voor wat het rendement betreft dat je kan verwachten.

Voor welke nadelen moet je aandachtig zijn?

Het spreekt voor zich dat er aan duurzaam beleggen niet louter en alleen maar voordelen verbonden zijn. Dat kan ook niet. Net zoals ook geldt voor andere vormen van beleggen zijn er ook hierbij dan ook verschillende (potentiële) nadelen om bij stil te blijven staan, namelijk:

 1. Het aanbod met potentiële beleggingsproducten is wat beperkter;
 2. Ook aan duurzame beleggingen zijn uiteraard risico’s verbonden;

Kan je leven met de hierboven aangegeven nadelen waarmee je kan worden geconfronteerd bij duurzaam beleggen? Dan hoeft er je in principe helemaal niets tegen te houden om er voor te kiezen om te gaan investeren in één van de vele duurzame beleggingsproducten.

Conclusie; duurzaam beleggen zeker het overwegen waard

Duurzame en / of maatschappelijk verantwoorde beleggingen zijn door de jaren heen steeds interessanter geworden. Dat heeft te maken met het sterk toegenomen besef dat er iets moet veranderen. Door op duurzame wijze te beleggen kan je niet alleen de maatschappij en / of het milieu een hart onder de riem steken, daarnaast kan je er ook nog eens zelf financieel beter door worden. Zo sla je twee vliegen in één klap. Duurzaam beleggen kan dus in de praktijk ook voor jou zonder twijfel de moeite waard zijn om te overwegen.