Begin nu met het kopen van aandelen zonder transactiekosten!

Obligaties vormen sinds jaar en dag één van de populairste beleggingsproducten op de markt. Op het ogenblik dat je er voor kiest om een obligatie aan te kopen betekent dit eigenlijk net zoveel als dat je een lening verstrekt. Dit kan gebeuren ten voordele van verschillende partijen. Denk hierbij niet alleen aan een bedrijf, maar ook aan bijvoorbeeld een overheid. In ruil voor jouw kredietverstrekking ontvang je op regelmatige tijdstippen een zogenaamde ‘rentevergoeding’. Op het ogenblik dat de vervaldag van de obligatie is aangebroken betaalt de uitgever het geleende kapitaal terug. Dit zorgt er voor dat het gemiddelde risico bij obligaties heel wat lager ligt in vergelijking met het risico op aandelen. Het risico blijft in de praktijk dan ook hoofdzakelijk beperkt tot de vraag of de uitgever van  de obligatie(s) zijn of haar verplichtingen daadwerkelijk zal kunnen nakomen of niet. Obligaties zijn (vergelijkbaar met aandelen) te verhandelen op de effectenbeurs.

DEGIRO beleggen

Door wie worden obligaties uitgegeven?

Obligaties kunnen door tal van verschillende partijen worden uitgegeven. In de praktijk betekent dit dat niet alleen overheden, maar ook internationale organisaties zoals bedrijven eveneens over de mogelijkheid beschikken om obligaties uit te geven. Op het ogenblik dat een overheid een obligatie uitgeeft wordt er eigenlijk niet zozeer gesproken over een obligatie, maar wel over een staatsbon. Gaat het om een kredietinstelling die een obligatie heeft uitgegeven? In dat geval wordt daar vaak naar verwezen als een ‘kasbon’. Door bedrijven worden op hun beurt ‘bedrijfsobligaties’ uitgegeven.

De vaste looptijd van obligaties

Op het ogenblik dat je er voor kiest om te beleggen in een bepaalde obligatie zal je kunnen vaststellen dat er een vaste looptijd zal worden bepaald. Hoelang deze looptijd precies zal bedragen is afhankelijk van de obligatie in kwestie en dan meer bepaald de voorwaarden die er aan verbonden zijn. De uitgever van de obligatie leent een specifieke som geld aan jou welke aan het einde van de looptijd, dus op de eindvervaldag, wordt terugbetaald. De terugbetaling heeft uitsluitend betrekking tot de nominale waarde. Over het algemeen geldt, hoe langer de looptijd van je obligatie, des te hoger ook de aangeboden rente zal komen te liggen.

Welke risico’s zijn er verbonden aan obligaties?

Over het algemeen wordt gesteld dat obligaties veel minder risicovol zijn in vergelijking met aandelen, maar klopt dat wel? In principe is een obligatie inderdaad een vrij veilig beleggingsproduct. Bovendien bepaal je als belegger min of meer zelf welke risico’s je bereidt bent om te nemen. Het is dan ook altijd interessant om eerst even goed je huiswerk te maken vooraleer over te gaan tot het aankopen van een bepaalde obligatie. In het bijzonder de financiële stabiliteit van een onderneming speelt een belangrijke rol. Gaat de partij die de obligatie heeft uitgeschreven failliet? Dan is de kans zeer groot dat je jouw oorspronkelijke investering niet meer terug zal zien. Staatsobligaties worden in de regel als minder risicovol aanzien in vergelijking met bedrijfsobligaties, maar die stelling gaat lang niet altijd op. In principe valt of staat alles bij obligaties steeds met de kredietwaardigheid waar de uitgever over beschikt. Hoe slechter die kredietwaardigheid, hoe groter het risico dat je als belegger loopt, maar hoe hoger ook de rente doorgaans ligt die je zal ontvangen.

Wij hebben alle aandeel brokers vergeleken.

Resultaten aanbieders bekijken