Begin nu met het kopen van aandelen zonder transactiekosten!

Zou je graag willen starten met beleggen? Dan zal je kunnen vaststellen dat er best een aantal zaken op je af zullen komen. Steeds meer mensen kijken in de richting van beleggen omdat ze op zoek zijn naar een mogelijkheid om hun geld meer rendement op te laten leveren. Dat lijkt in eerste instantie ook vrij eenvoudig, maar toch is het zo dat starten met beleggen een aantal niet onbelangrijke aandachtspunten met zich meebrengt. Ben jij ook benieuwd naar wat deze aandachtspunten nu precies zijn en hoe ook jij nu in de praktijk jouw eerste belegging kan gaan doen? Verdiep je dan zeker en vast even in de onderstaande informatie.

DEGIRO beleggen

Wanneer is beleggen iets voor jou?

Vooraleer we dieper ingaan op de verschillende zaken waar je bij starten met beleggen aandacht aan zal willen besteden is het natuurlijk van belang om te achterhalen of beleggen al dan niet iets is voor jou. Het is wat dit betreft in het bijzonder van belang om er rekening mee te houden dat beleggen niet hetzelfde is als geld op een spaarrekening plaatsen, in tegendeel. Heel wat mensen gaan er vanuit dat ze ook bij beleggen zijn ingedekt tegen potentiële verliezen die kunnen optreden, maar dat is in de praktijk duidelijk niet het geval, in tegendeel.

Op het ogenblik dat je een deel van je kapitaal gaat beleggen moet je er dan ook in de praktijk altijd rekening mee houden dat je dat geld kan komen te verliezen. Dit geldt zowel voor een belegging in aandelen als in obligaties, CFD’s of één van de vele andere beleggingsproducten die er op de markt zijn terug te vinden. Bij beleggen draait het dan ook niet zozeer om een bepaalde garantie die je aangeboden krijgt, maar wel om het zo klein mogelijk houden van de risico’s waarmee je kan worden geconfronteerd. Kan je niet leven met deze gedachte? Dan zal je moeten vaststellen dat beleggen wellicht niets is voor jou. Kan je, je hier wel in vinden en schuw je dus met andere woorden een klein beetje risico niet? In dat geval kan beleggen er voor zorgen dat je geconfronteerd kan worden met een mooie financiële meerwaarde!

Hoe starten met beleggen?

Ben jij iemand die geen probleem heeft met de risico’s die beleggen met zich meebrengt? Dan kan je verder kijken naar hoe je nu precies kan starten met beleggen. Het eerste wat je in dit geval moet doen is voor jezelf duidelijk maken over welk risicoprofiel je beschikt. We weten ondertussen immers dat er aan beleggen altijd bepaalde risico’s zijn verbonden. Hoe groot deze risico’s zijn is in de praktijk evenwel afhankelijk van jouw persoonlijke voorkeur. Je kan kiezen voor hoog renderende aandelen met een hoog risico, maar je kan ook genoegen nemen met een kleiner potentieel rendement omdat daar ook een beperkter risico aan verbonden is. Hoe je op dit vlak precies gaat handelen is volledig afhankelijk van je persoonlijke voorkeur

Het opstellen van het risico vormt de absolute basis voor elk beleggingsavontuur. Dit in het bijzonder omdat je risicoprofiel op een efficiënte manier verschillende zaken zal bepalen met betrekking tot jouw beleggingen. Het gaat hierbij concreet om de volgende:

  1. De beleggingsproducten waarin je precies kan investeren;
  2. Het potentiële rendement waar je op kan rekenen;

Naast bovenstaande is het zo dat veel mensen bij starten met beleggen ook het budget dat ze wensen te investeren bepalen aan de hand van hun risicoprofiel. Wie veel risico wil lopen kan er bijvoorbeeld voor kiezen om een significant deel van zijn of haar vermogen te gaan beleggen. Wil je liever een beperkter risico lopen en is het voor jou voldoende dat de opbrengsten van je beleggingen bijvoorbeeld alleen de inflatie het hoofd weten te bieden? Dan volstaat het uiteraard om een kleiner deel van je vermogen te gaan beleggen.

Welke beleggingsproducten zijn interessant voor startende beleggers?

Eén van de eerste zaken die je altijd zal moeten doen bij starten met beleggen heeft betrekking tot het uitkiezen van de beleggingsproducten waar je gebruik van gaat maken. Deze keuze wordt gemaakt op basis van verschillende factoren. Denk hierbij concreet aan:

  1. Het risico dat je bereid bent om te lopen;
  2. De termijn waarop je wenst te gaan beleggen;
  3. Het bedrag dat je wenst te gaan investeren;

Voor startende beleggers geldt vaak dat zij specifiek kijken in de richting van beleggingsproducten die over een vrij traditioneel karakter beschikken. Op dit vlak kan er worden gedacht aan bijvoorbeeld aandelen en obligaties. Voor allebei deze beleggingsproducten geldt uiteraard dat er rekening dient te worden gehouden met een bepaald risico, maar dat risico is minder groot als bij met name CFD’s het geval is. Bovendien is het zo dat zowel aandelen als obligaties ook de mogelijkheid bieden om tussentijds aanspraak te maken op een bepaald rendement. Voor aandelen is dit het dividend terwijl dit voor obligaties natuurlijk de zogenaamde jaarlijkse coupon is.

Starten met beleggen met hefboomproducten?

Starten met beleggen zal voor iedereen anders zijn. Hiermee bedoelen we dat de meeste beginnende beleggers zeer waarschijnlijk slechts over een klein budget beschikken waarmee ze kunnen investeren. Dit geldt echter zeker niet voor iedereen. Er zijn dan ook absoluut mensen die starten met beleggen die doorheen hun leven reeds een mooi kapitaal hebben opgebouwd waarmee ze aan de slag kunnen gaan. Hoe je nu precies gaat beginnen met beleggen is in de praktijk dus in ieder geval altijd afhankelijk van het budget dat je beschikbaar hebt. Ook met een eerder beperkt budget is het evenwel mogelijk om mooie posities te gaan innemen.

Op het ogenblik dat je wil starten met beleggen met een eerder beperkt budget is de kans ongelofelijk groot dat je daarvoor zal gaan kijken in de richting van zogenaamde hefboomproducten. Dat heeft alles te maken met het feit dat je met een beperkt budget toch een grote positie kan claimen voor een bepaalde belegging. Heel wat beginnende beleggers vinden dit (terecht) zeer interessant, maar zien daarbij toch een beetje de risico’s over het hoofd die er toch ook aan verbonden zijn.

Starten met beleggen met hefboomproducten is iets wat in de praktijk eigenlijk niet wordt aangeraden. Net omwille van het feit dat je niet het volledige bedrag gaat beleggen is het namelijk zo dat elke koerswijziging zich extra hard zal laten voelen. Dit kan zowel positief als negatief zijn. Met hefboomproducten kan je dan ook snel veel geld verdienen, maar ook verliezen. Dit is iets waar je zeker rekening mee zal willen houden.

Starten met beleggen? Volg deze drie stappen!

Wil je graag starten met beleggen? Dan zal de bovenstaande informatie je reeds heel wat interessante inzichten hebben gegeven. Voor veel mensen is het echter zeer belangrijk dat ze concreet worden bijgestaan bij het maken van hun eerste stappen in de beleggerswereld. Omwille van deze reden hebben we de eerste stappen die je moet maken op een rijtje gezet.

Stap 1: Bepaal je risicoprofiel

Starten met beleggen doe je niet zonder eerst je risicoprofiel te gaan bepalen. Met stap 3 zal duidelijk worden dat je er voor moet zorgen dat je beleggingsportefeuille altijd over een goede spreiding beschikt. Dit gezegd hebbende is het zo dat elke portefeuille meer richting een offensief of net een defensief karakter kan neigen. In het eerste geval betekent dit dat de opbrengsten een stuk beperkter zullen uitvallen. Tegelijkertijd kunnen ook de risico’s op deze manier worden ingeperkt. In het tweede geval is er sprake van een meer offensief karakter. Het potentiële rendement ligt in dat geval dan ook hoger, maar daar staat tegenover dat je ook meer risico’s zal moeten nemen met je geld om dit rendement daadwerkelijk te kunnen behalen. Welk risicoprofiel voor jou van toepassing is, is uiteraard zeer persoonlijk.

Stap 2: Hoeveel geld wil je gaan beleggen?

De tweede stap die je moet ondernemen wanneer je wil starten met beleggen heeft betrekking tot het bepalen van het bedrag dat je wenst in te leggen. Ook dit is voor iedereen anders. Je dient er bij het bepalen van je bedrag dat je wil gaan beleggen rekening mee te houden dat:

  1. De vaste kosten betaald moeten kunnen blijven worden;
  2. Er altijd een beetje reserve aangehouden moet kunnen worden op de spaarrekening;

Hoeveel geld je dus precies kan gaan beleggen wordt niet alleen bepaald door je inkomsten, maar zeker ook door de vaste kosten waarover je beschikt. Hou er bovendien rekening mee dat geld dat je gaat beleggen vanaf dat ogenblik niet meer vrij opvraagbaar is. Met andere woorden, het is en blijft altijd de moeite waard om ook een mooi bedrag op een spaarrekening opzij te houden voor onverwachte situaties. Enkel en alleen op deze manier kan je er dan ook voor zorgen dat je financiële situatie ten allen tijde kan worden beschermd.

Stap 3: Zorg voor een goede spreiding in je beleggingsportefeuille

Ga je starten met beleggen? Dan zal je er voor willen zorgen dat je het vanaf het begin goed doet. Voor heel wat mensen die beginnen met beleggen geldt namelijk dat ze een valse start maken. Op zich is er dan nog niet meteen iets verloren, maar het wordt het wel lastiger om een goede, uitgebalanceerde portefeuille te verkrijgen. In ieder geval is een goede spreiding tussen verschillende beleggingsproducten, markten en zelfs ook valuta’s altijd aan te raden. Een voldoende gediversifieerde beleggingsportefeuille garandeert je in de praktijk immers meer dan waarschijnlijk een veel betere nachtrust.