Begin nu met het kopen van aandelen zonder transactiekosten!

Op het moment dat je van plan bent om geld te gaan beleggen zal je kunnen vaststellen dat je daarvoor wellicht een beroep zal moeten doen op een zogenaamde broker. Ondanks het feit dat beleggen door de jaren heen een stuk zelfstandiger is geworden is het zo dat je nog altijd in zekere zin nood hebt aan een tussenpartij, de broker dus! De populariteit van geld beleggen is in vergelijking met de beginjaren van Wall Street ongelofelijk gegroeid. Samen met die groei op vlak populariteit is ook het aantal brokers die hun diensten op de markt aanbieden aanzienlijk toegenomen. Op het ogenblik dat je gaat beleggen zal je geconfronteerd worden met allerhande risico’s. Eén van deze risico’s is het zogenaamde broker-risico. Zou jij graag willen ontdekken wat brokers nu precies allemaal voor jou kunnen betekenen en hoe je nu met absolute zekerheid de beste broker kan vinden? Lees dan vooral snel verder!

DEGIRO beleggen

Wat zijn brokers precies?

Laat ons allereerst even kijken naar wat brokers nu precies zijn. Voor mensen die hun eerste stappen in de beleggerswereld zetten is het namelijk in de praktijk wellicht niet meteen duidelijk wat ze nu exact allemaal van een broker kunnen verwachten. Ondanks het feit dat je als belegger vandaag de dag de klok rond eigenlijk heel wat handelingen zelfstandig kan uitvoeren blijft de keuze van de broker op verschillende vlakken toch van cruciaal belang. Dit geldt niet alleen op financieel, maar zeker ook op praktisch vlak.

In vergelijking met vroeger is er vandaag de dag wel sprake van een niet onbelangrijk verschil. Vroeger was het ongeacht de broker waar je een beroep op deed een absolute vereiste om een manuele tussenkomst te vragen bij het uitvoeren van het merendeel van de mogelijke beleggingen. Tegenwoordig is dat wel even anders. Voor de meeste transacties die je wenst te doen wordt er namelijk gebruik gemaakt van een zogenaamde beleggingsplatform. Dat platform maakt het per definitief mogelijk om waar en wanneer je dat maar wenst aan beleggen te doen. Dit zonder dat de manuele tussenkomst van de broker is vereist.

Bieden alle brokers jou als belegger dezelfde mogelijkheden?

Net het feit dat het merendeel van de acties die moeten worden uitgevoerd vandaag de dag eigenlijk door jou als belegger zelf kunnen worden gedaan zorgt er voor dat mensen zich veelal niet geroepen voelen om een vergelijking uit te gaan voeren tussen de verschillende brokers die op de markt zijn terug te vinden. Nochtans is dat zeker interessant en de moeite waard. In eerste instantie is dat het geval omdat brokers lang niet altijd dezelfde mogelijkheden aanbieden. Enkele verschillen waarvan sprake kan zijn, zijn dan ook de volgende:

 1. Er kan sprake zijn van een verschil in beleggingsproducten die worden aangeboden;
 2. Het is mogelijk dat er sprake is van een verschil in aangeboden beurzen;
 3. Het platform waar gebruik van wordt gemaakt kan stevig verschillen;
 4. De mate aan persoonlijk advies is altijd afhankelijk van de broker in kwestie;

Bij het op zoek gaan naar een geschikte broker om een beroep op te doen is het in de praktijk altijd van zeer groot belang om rekening te houden met je eigen ervaring waarover je al dan niet reeds beschikt. Ben jij iemand die het klappen van de zweep reeds kent? Dan zal persoonlijk advies voor jou van minder groot belang zijn. Zet jij echter nog maar net jouw eerste stappen in de beleggerswereld? In dat geval wordt het natuurlijk een ander verhaal.

In welke mate kan het aanbod van brokers verschillen?

Het aanbod dat door brokers wordt aangeboden kan behoorlijke verschillen vertonen. Ga er bijvoorbeeld absoluut niet zomaar vanuit dat elke broker je alle beleggingsproducten aanbiedt. Daarnaast moet er ook altijd worden gekeken naar het soort markten die worden ondersteund. Mensen gaan er nog steeds al te vaak zomaar vanuit dat alle beurzen door alle brokers worden ondersteund. Ook dat is helemaal niet juist. Het hoeft dan ook zeker niet zo te zijn dat de broker van jouw keuze automatisch zowel beleggingsmogelijkheden aanbiedt op de Europese als op de Amerikaanse en Aziatische beurzen. Daarnaast is het ook nog eens zo dat ook het aanbod aan beleggingsproducten niet onaanzienlijke verschillen kan vertonen.

Wanneer we de verschillende brokers op de markt van naderbij gaan bekijken kunnen we daar meteen bij vaststellen dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen enerzijds de algemene brokers en anderzijds de gespecialiseerde brokers. Dit verschil betekent concreet dat gespecialiseerde brokers zich bijvoorbeeld richten op één enkel type van beleggingsproduct. Een bekend voorbeeld zijn uiteraard de zogenaamde CFD brokers. Voor deze brokers geldt dat ze er bewust voor hebben gekozen om zich louter en alleen te focussen op beleggers die willen beleggen in CFD’s. Geldt dat ook voor jou? Dan ben je dus wellicht bij dergelijke partijen aan het juiste adres. Gaat jouw voorkeur eerder uit naar een combinatie van bijvoorbeeld aandelen, obligaties en wellicht nog tal van andere beleggingsproducten? Dan zal je wellicht willen kijken in de richting van een meer algemene broker om bij te gaan beleggen.

Hoeveel bedragen de kosten die brokers aanrekenen?

Bovenstaande informatie heeft je reeds duidelijk gemaakt op welke manieren het aanbod van brokers kan verschillen. Dit brengt ons meteen bij het volgende aandachtspunt, namelijk de kosten die je kan aangerekend krijgen. Wat dit betreft moet je er als belegger rekening mee houden dat niet alleen de aard, maar ook de hoogte van de kosten sterk kan verschillen. Dit is voor het merendeel van de beleggers eigenlijk de belangrijkste reden om er voor te kiezen om een vergelijking te gaan uitvoeren tussen de verschillende brokers die er bestaan. Een belangrijk punt om rekening mee te houden is terug te vinden in het feit of de broker van je keuze een bepaalde commissie in rekening brengt op jouw beleggingen. Dat lijkt voor de hand liggend, maar dat is het niet. Een dergelijke commissie wordt bij online transacties in principe niet aangerekend. Bij telefonische orders kan dat evenwel wel het geval zijn.

Het is voor jou als belegger in de praktijk logischerwijs altijd van belang om de kosten op jouw beleggingen zoveel mogelijk binnen de perken te houden. Dit is niet in het minst noodzakelijk omdat elke kost stiekem een beetje peuzelt aan het potentiële rendement dat je kan verwachten van jouw beleggingen. Des te minder kosten je dient te betalen des te minder hoog het minimumrendement moet zijn en des te meer winst je uiteraard kan realiseren. Verschillende soorten kosten die brokers je kunnen aanrekenen zijn in ieder geval:

 1. Een commissie;
 2. Bewaar- en / of beheerskosten;
 3. Omwisselingskosten voor valuta’s;
 4. Kosten voor overboekingen;
 5. Een inactiviteitsfee;
 6. Kosten voor telefonische orders;
 7. Dividendkosten;

Zoals je ziet kan je als belegger afhankelijk van het type broker waar je een beroep op doet geconfronteerd worden met menig aantal verschillende soorten kosten. Deze kosten worden gelukkig lang niet door alle partijen in rekening gebracht. Neem nu bijvoorbeeld de commissie, de inactiviteitsfee en de dividendkosten. Dergelijke kosten zijn tegenwoordig vrij zeldzaam, maar ze worden toch nog steeds door menig aantal partijen gehanteerd. Beslis je uiteindelijk om met één van deze brokers in zee te gaan? Dan dien je er altijd bij stil te blijven staan dat er op deze manier wel danig aan het potentiële rendement van je beleggingen kan worden geknaagd. Ben jij vooral van plan om een beroep te doen op online brokers? Dan zal je daarbij wellicht vooral rekening willen houden met transactiekosten en met het bewaarloon dat voor jouw beleggingen in rekening zal worden gebracht.

Waar rekening mee houden bij brokers vergelijken?

Het aanbod met brokers is de voorbije jaren behoorlijk spectaculair toegenomen. Dit heeft er voor gezorgd dat een vergelijking uitvoeren geen overbodige luxe meer is, in tegendeel. Voor heel wat beleggers geldt dat ze dit nog steeds niet doen waardoor ze uiteindelijk in zee gaan met een broker die eigenlijk niet weet te voldoen aan hun verwachtingen. Dat kan anders. Door brokers te vergelijken zorg je er in de praktijk dan ook voor dat je teleurstellingen voorkomt. De belangrijkste zaken waar je bij het uitvoeren van een vergelijking ten allen tijde rekening mee zal willen houden zijn in ieder geval de volgende:

 1. Welke beleggingsproducten bieden de verschillende brokers aan?
 2. Op welke markten zijn de brokers precies actief?
 3. Welke kosten worden er door de brokers in rekening gebracht?
 4. Welke brokers zijn het meest geschikt voor jouw beleggingsniveau?

In het bijzonder dit laatste is iets waar veel beleggers maar weinig aandacht aan schenken. Zij zien interessante kosten en een mooi aanbod waarna ze er meteen blindelings vanuit gaan dat de broker in kwestie al hun verwachtingen wel zal weten in te lossen… niet dus! Minstens even belangrijk is het namelijk om ook stil te blijven staan bij het beleggingsniveau waarover je beschikt. Als nieuwe belegger zal je bijvoorbeeld graag willen kunnen rekenen op persoonlijk advies en / of een toegankelijk beleggingsplatform. Voor meer ervaren beleggers geldt dit niet. Zij zullen voornamelijk zo geavanceerd mogelijke mogelijkheden ter beschikking willen hebben en hechten wellicht minder waarde aan beleggingsadvies. Het mag dan ook duidelijk zijn, bij het bekijken van de verschillende brokers op de markt is het ook altijd van belang om stil te blijven staan bij het eigen beleggingsniveau waarover je beschikt.