Begin nu met het kopen van aandelen zonder transactiekosten!

Ongelofelijk veel mensen spelen op een bepaald ogenblik met het idee om te beginnen met beleggen. Dat beleggen door de jaren heen steevast aan populariteit heeft gewonnen hoeft ook in het geheel niet te verbazen, in tegendeel. De spaarrentes die in menig aantal jaren worden aangeboden zijn immers zo laag dat ze niet of nauwelijks opgewassen zijn tegen de inflatie. Deze cursus beleggen voorziet je van glasheldere informatie over hoe jij de inflatie wel kan verslaan. Dit gebeurt niet alleen door je kennis te laten maken met de verschillende beleggingsproducten die er bestaan, maar ook door je te leren hoe je de risico’s kan beperken. Hoe dan ook, ben jij ook reeds enige tijd op zoek naar een interessante cursus beleggen? Dan kunnen we je alleen maar aangeven dat je hier zeker aan het juiste adres bent.

DEGIRO beleggen

Wat betekent beleggen precies?

Laat ons in eerste instantie even duidelijk aangeven wat beleggen precies betekent. Mensen kiezen er op een zeker ogenblik voor om te gaan beleggen omdat ze meer rendement willen behalen op het geld dat ze tijdens hun leven hebben verdiend. Voor heel wat mensen geldt dat ze een degelijk kapitaal bij elkaar weten te sparen door te werken, maar tegelijkertijd zien ze hun koopkracht jaar na jaar afnemen. Dat is uiteraard niet de bedoeling. Toch is dat precies wat er gebeurt wanneer de rente op een spaarrekening niet is opgewassen tegen de inflatie.

Door te beleggen toon je, je bereidt om iets meer risico’s te nemen. Dit is het gevolg van het feit dat er bij beleggen geen bescherming wordt gegeven tot verlies. Een dergelijke garantie bestaat wel voor de spaarrekening onder de vorm van het depositogarantiestelsel. Deze zorgt er namelijk voor dat alle bedragen die op een spaarrekening worden gezet zijn ingedekt tot een bedrag van zomaar even 100.000 euro. Een dergelijke garantie kan je niet krijgen wanneer je gaat beleggen. Gelukkig zijn er wel altijd bepaalde zekerheden die je zelf kan inbouwen als belegger. Meer daarover echter verder in deze cursus.

Beleggen betekent dus eigenlijk dat je, je geld niet zomaar op een spaarrekening gaat parkeren, maar wel gaat investeren. De manier waarop je, je geld gaat investeren is afhankelijk van de keuzes die je maakt. Je kan bijvoorbeeld beleggen op korte termijn door te gaan daytraden, maar het is ook mogelijk om een langere beleggingshorizon te hanteren. Enkele bekende beleggingsproducten zijn aandelen en obligaties, maar door de jaren heen zijn er nog heel wat andere mogelijkheden ook op de markt verschenen. Ook hierover vertellen we je graag meer verder in deze cursus beleggen.

Waarom zou je willen beleggen?

Een belangrijke en tevens ook zeer vaak gestelde vraag door heel wat mensen heeft te maken met de reden waarom je nu precies zou willen gaan beleggen. De belangrijkste reden waarom mensen er voor kiezen om te gaan beleggen heeft natuurlijk te maken met het feit dat ze een groter rendement willen realiseren. Het op een spaarrekening plaatsen van een (groot) geldbedrag levert in de praktijk vaak helemaal niets of toch in ieder geval zeer weinig op. Zelfs wanneer je nog kan rekenen op een bepaalde spaarrente is deze vaak niet voldoende om de inflatie het hoofd te kunnen bieden. Enkel en alleen door te beleggen of in ieder geval een deel van je kapitaal te investeren is het dan nog mogelijk om je koopkracht te waarborgen.

Met bovenstaande hebben we meteen ook de tweede reden aangehaald waarom mensen er voor kiezen om te beleggen. Vaak wordt gedacht dat iedereen die gaat beleggen dit doet met het doel om er rijk van te worden. Dat is niet juist. Voor heel wat mensen geldt dat ze op deze manier gewoon een degelijk rendement willen zien te realiseren op hun kapitaal. Een afdoende rendement om de inflatie het hoofd te kunnen bieden is voor velen dan ook reeds voldoende.

Op welke manieren kan je precies beleggen?

Bovenstaande brengt ons eigenlijk bij het eerste grote onderdeel van deze cursus beleggen. De mogelijkheden die worden aangeboden op vlak van beleggen zijn door de jaren heen namelijk ongelofelijk uitgebreid. In eerste instantie bestond er eigenlijk nog alleen maar de mogelijkheid om te gaan beleggen in aandelen en obligaties. Ondanks het feit dat deze twee beleggingsproducten nog steeds zeer interessant zijn kan je ook gebruik gaan maken van tal van andere opties. In ieder geval, ben jij ook op zoek naar concrete informatie over de verschillende manieren waarop je kan beleggen? Neem dan vooral de informatie door die we hieronder op een overzichtelijke wijze voor je op een rijtje hebben gezet.

1.) Aandelen

Allereerst kan je er voor kiezen om te beleggen in aandelen. Deze vorm van beleggen is bij het merendeel van de beleggers niet alleen bekend, maar wordt ook geprefereerd. Door te beleggen in aandelen kan je in principe rekenen op drie voordelen, namelijk:

 1. Het is een vrij toegankelijke manier van beleggen;
 2. Je kan mogelijks rekenen op een potentiële meerwaarde;
 3. Je kan periodiek een rendement ontvangen onder de vorm van een dividend;

In principe zijn aandelen niets meer of minder dan waardepapieren die worden uitgegeven door een bepaald bedrijf. Door aandelen te kopen wordt je dan ook in principe voor een stuk mede-eigenaar van de onderneming waarvan je aandelen aankoopt. Afhankelijk van het soort en de hoeveelheid aan aandelen waarover je komt te beschikken is het zelfs zo dat je zal kunnen rekenen op stemrecht in de algemene vergadering die wordt georganiseerd.

Aandelen zijn ongelofelijk populair, maar tegelijkertijd niet risicoloos. Omdat aandelen waardepapieren zijn teren ze eigenlijk op de waarde van het bedrijf die ze uitgeeft. Gaat het dus met andere woorden slecht met die onderneming? Dan zal je dat altijd terugzien in de waarde van het aandeel. Slechte cijfers kunnen er overigens ook voor zorgen dat er geen dividend wordt toegekend. Zo kan je ook je periodiek rendement zien verdwijnen.

2.) Obligaties

Daar waar aandelen over het algemeen worden beschouwd als offensieve beleggingsproducten geldt dat niet voor obligaties. Hiervoor geldt dan ook dat er sprake is van een eerder defensief beleggingsproduct. Voor obligaties geldt overigens ook dat er verschillende partijen kunnen zijn die ze uitgeven. Door middel van het kopen van obligaties is het dan ook onder meer mogelijk om geld te “lenen” aan bijvoorbeeld:

 1. Overheden;
 2. Bedrijven;
 3. Instellingen;

Voor de hierboven aangegeven partijen geld dat zij door het uitgeven van een obligatie de mogelijkheid hebben om extra geld in te zamelen. Dit geld kan dan vervolgens worden gebruikt voor hun normale bedrijfsvoering of natuurlijk ook om een bepaalde investering mee te financieren. Voor jou als investeerder betekent beleggen in obligaties dat je kan rekenen op een bepaalde rentevergoeding. Deze vormt de financiële meerwaarde op je belegging(en).

In principe zijn obligaties vrij veilig. Ze worden dan ook niet zelden ingezet als soort van “baken” tegen de risico’s van aandelen. Dit gezegd hebbende is het wel zo dat obligaties geen enkele kapitaalsgarantie bieden. Met andere woorden, ook wanneer je belegt in deze beleggingsproducten dien je altijd het risico in te schatten. De ene obligatie is dan ook al wat risicovoller in vergelijking met de andere.

3.) Opties

Een wat moderner beleggingsproduct is de zogenaamde optie. Door te beleggen met behulp van opties beschik je over het recht om gedurende een bepaalde periode aandelen te kopen of te verkopen tegen een bepaalde op voorhand afgesproken prijs. Voor het te verhandelen pakket geldt dat ze steevast bestaat uit 100 aandelen. Dit gezegd hebbende is het niet alleen maar zo dat er opties op aandelen bestaan. Andere mogelijkheden om een keuze uit te maken zijn dan ook:

 • Opties op valuta’s;
 • Opties op goud;
 • Opties op beursindexen;

Het verhandelen van opties gebeurt in de praktijk steeds op de effectenbeurs. Voor zowel aandelen als obligaties geldt dat daarin beleggen eigenlijk vrij toegankelijk is. Dat is niet helemaal het geval bij opties. Om te beleggen met behulp van deze beleggingsproducten is het dan ook een vereiste om reeds over de nodige kennis en ervaring te beschikken. Dit is het directe gevolg van het feit dat handelen in opties een niet onaanzienlijk risico met zich meebrengt.

4.) Indextrackers of ETF’s

Een beleggingsproduct dat de voorbije jaren stevig aan populariteit heeft gewonnen is de zogenaamde indextracker. Een ander woord voor dit beleggingsproduct is ‘Exchange Traded Fund’. Vaak wordt de benaming evenwel afgekort tot ETF. Het gaat hierbij in het merendeel van de gevallen om beursgenoteerde beleggingsfondsen die nauwlettend een onderliggende index proberen te volgen. Een voorbeeld van een ETF is de AEX tracker. Deze volgt de AEX index door exact dezelfde aandelen in verhouding op te nemen. Dit gezegd hebbende is het wel zo dat trackers ook andere zaken kunnen volgen. Het kan daarbij onder meer gaan om:

 • Een specifieke sector;
 • Een opkomende markt;
 • Een bepaalde grondstof;
 • Een specifieke valuta;

Door de jaren heen hebben we met z’n allen kunnen vaststellen dat trackers aanzienlijk aan populariteit hebben gewonnen. Bovendien zijn er ook allerhande afgeleide producten van ontstaan. Het fijne van indextrackers is dat ze over een opvallend lage kostprijs beschikken in vergelijking met vooral de beleggingsfondsen. Verder geldt voor ETF’s eveneens dat ze uitstekend te volgen zijn. Tel daar ook nog eens bij op dat ze de belegger toegang verstrekken tot markten die moeilijk bereikbaar zijn en het mag duidelijk zijn dat deze beleggingsproducten het overwegen meer dan waard kunnen zijn.

5.) Futures

Voor Futures geldt dat ze populaire beleggingsproducten zijn onder zogenaamde daytraders. Door gebruik te maken van dit type van beleggingsproduct is het mogelijk om in te spelen op de koers van onderliggende waarden. Het kan hierbij onder meer gaan om zogenaamde indices, maar ook om grondstoffen en obligaties. Belangrijk om bij stil te blijven staan is dat het hierbij gaat om een beleggingsproduct die over een zeer hoge hefboom beschikt. Dit zorgt er voor dat ze op korte tijd heel wat winst, maar ook verlies kan realiseren. Wees je er dus van bewust dat futures niet erg geschikt zijn voor beginnende beleggers. Wel is het zo dat het merendeel van de futures over een ongelofelijk liquide karakter beschikken. Dit maakt het in- en uitstappen erg eenvoudig.

6.) Sprinters & Turbo’s

Ook voor sprinters of turbo’s geldt dat ze hefboomproducten zijn die het voor beleggers mogelijk maken om in te kunnen spelen op koersbewegingen die worden gemaakt door onder meer aandelen, grondstoffen en obligaties. Ondanks het feit dat deze beleggingsproducten toch een degelijke populariteit genieten onder Nederlandse beleggers is het zo dat velen er ook geen voorstander van zijn. Dat is voornamelijk het gevolg van de hoge rente die moet worden betaald bij deze beleggingsproducten. Bovendien is het zo dat er ook doorgaans wordt gehandeld met aanzienlijke spreads. Dit zorgt er voor dat ook de indirecte kosten behoorlijk hoog zijn gelegen.

7.) CFD’s

Nog een hefboomproduct zijn zogenaamde CFD’s. Volgens heel wat beleggingsexperten is het zo dat deze producten de beste keuze zijn wanneer je wenst te werken met een zogenaamde hefboom. De afrekening voor zowel de mogelijke winst als het mogelijke verlies gebeurt namelijk steeds nadat de positie is gesloten. Dit is zeker niet het enige voordeel waar je op kan rekenen. Nog een voordeel van CFD’s ten opzichte van bijvoorbeeld sprinters en turbo’s is dat dit beleggingsproduct niet over een vastgestelde stoploss beschikt. Bovendien is het bij verschillende brokers ook nog eens mogelijk om met behulp van deze beleggingsproducten te handelen tegen dezelfde spreads als het onderliggende aandeel. Dit betekent in de praktijk dus een zeer kleine en interessante spread.

Beleggen met een klein bedrag in fondsen

De bovenstaande lijst met beleggingsproducten heeft duidelijk gemaakt dat beleggen op heel wat verschillende manieren kan gebeuren. Voor veel mensen geldt evenwel dat ze zich niet al te fel gaan verdiepen in het beleggen omdat zij van mening zijn dat ze daarvoor gewoon niet voldoende kapitaal ter beschikking hebben. Dat hoeft in de praktijk echter helemaal niet juist te zijn. Doorheen deze cursus beleggen zal duidelijk worden dat beleggen veel toegankelijker is dan je mogelijks in eerste instantie zou vermoeden. Dit niet in het minst omdat je er ook perfect voor kan kiezen om te beleggen met een eerder bescheiden bedrag.

Misschien wel de meest interessante en zeker ook de meest toegankelijke manier om te beleggen met een bescheiden bedrag heeft betrekking tot de zogenaamde beleggingsfondsen. Dergelijke fondsen zijn interessant omdat ze het kapitaal van heel wat verschillende beleggers bundelen. Vervolgens gaan ze met dat geld gezamenlijk beleggen. Op deze manier profiteer jij als belegger van heel wat potentieel interessante mogelijkheden terwijl je toch geen groot bedrag ter beschikking hoeft te hebben. Daarnaast zorgen het merendeel van de beleggingsfondsen ook voor een ruimschoots afdoende spreiding. Zo wordt dat potentiële risico dat is verbonden aan beleggen meteen ook getackeld!

Hoe beginnen met beleggen?

Wanneer je, je eerste stappen gaat zetten in de wondere wereld van het beleggen zal je kunnen vaststellen dat er behoorlijk wat op je af zal komen. Dat is natuurlijk ongelofelijk spannend. Voor veel mensen is het evenwel zo dat ze al snel een beetje worden overrompeld door de vele mogelijkheden die ze aangeboden krijgen. Dat geldt overigens ook voor het aanbod met brokers. Door de jaren heen zijn er namelijk best een behoorlijk aantal nieuwe partijen op de markt verschenen die het mogelijk maken om beleggingen uit te voeren. Daar gaan we later in deze cursus beleggen nog uitgebreid verder op in.

Laat ons nu echter eerst even aandacht besteden aan de eerste stappen die je gaat zetten in de beleggerswereld. Voordat je dit doet is het altijd interessant om over een aantal zaken grondig na te denken. We begrijpen dat je staat te springen om te gaan beleggen, maar er zijn zeker en vast een aantal punten om eerst even bij stil te blijven staan. De eerste drie zaken die je moet doen wanneer je wenst te beginnen met beleggen zijn de volgende:

 1. Stel een risicoprofiel op voor jouw beleggingen;
 2. Bepaal op welke termijn je wenst te beleggen;
 3. Bepaal het budget waarmee je kan gaan beleggen;

Voor ongelofelijk veel mensen geldt dat ze met de bovenstaande zaken geen rekening houden. Zij zijn dan ook zo enthousiast dat ze er maar voor kiezen om meteen een sprong te wagen in het diepe. Dat kan natuurlijk, maar de kans is ongelofelijk groot dat je op deze manier geen (goed) rendement zal halen met je beleggingen. Het kan gelukkig ook anders. We gaan hieronder even dieper in op de drie hierboven aangehaalde punten.

1.) Stel een risicoprofiel op voor je beleggingen

Het eerste waar je zeker rekening mee dient te houden is het opstellen van een risicoprofiel. Voor elke persoon die wil gaan beleggen geldt namelijk dat hij of zij een bepaald concreet risico wenst te lopen. Dit is in de praktijk echt volledig afhankelijk van de persoon in kwestie. Voor de ene belegger geldt dan ook dat hij of zij over een vrij agressief profiel kan beschikken terwijl voor de ander net geldt dat er vooral een eerder defensief beleggingsprofiel van toepassing is. Dit profiel is bepalend voor de beleggingsproducten waar je uiteindelijk gebruik van gaat maken. Hou hier dus zeker en vast rekening mee.

Het risicoprofiel is iets waar beleggers vaak lang over nadenken. Voor het merendeel van de beleggers geldt namelijk vooral dat ze zoveel mogelijk geld willen verdienen. Dat is logisch, maar een hoog rendement behoort eigenlijk alleen maar tot de mogelijkheden wanneer er ook sprake is van een relatief aanzienlijk risico. Dat laatste is net wat je als beginnende belegger liever niet wil. Hou er dus rekening mee dat het potentiële rendement waar je op kan rekenen en het risico dat je loopt vaak hand in hand gaan met elkaar.

2.) Op welke termijn wil je graag gaan beleggen?

De tweede vraag die je, je moet stellen heeft betrekking tot de termijn waarop je wenst te beleggen. Wat dit betreft maken we een onderscheid tussen beleggingen op korte en op lange(re) termijn. Voor het merendeel van de beleggingen geldt dat het gaat om investeringen op lange(re) termijn. Je dient er dan ook rekening mee te houden dat de kans dat je binnen de kortste keren rijk gaat worden van je beleggingen vrij klein is. Heb je tijd en kan je het hoogste punt in de toekomst afwachten? Dan kan je zeker een mooie financiële meerwaarde realiseren met de beleggingen die je gaat doen.

Bovenstaande betekent niet dat je als belegger altijd genoodzaakt bent om geld te gaan beleggen op lange termijn. Je kan zeker ook kiezen voor één van de kortlopende beleggingsproducten zoals bijvoorbeeld de zogenaamde CFD’s. Voor dergelijke beleggingen geldt evenwel dat je niet alleen snel geld kan verdienen, maar ook kan verliezen. Je dient bovendien absoluut een actieve belegger te zijn om van dergelijke beleggingsproducten gebruik van te kunnen maken. Wil je dus liever geen omkijken hebben naar je beleggingen? Dan is kiezen voor een lange(re) beleggingshorizon eigenlijk altijd een must.

3.) Hoeveel budget heb je beschikbaar om te beleggen?

Het derde punt dat belangrijk is voor jou als belegger heeft betrekking tot het budget waarmee je kan beleggen. Dit is voor iedereen anders. Wat wel voor iedereen geldt is dat je er altijd voor moet kiezen om te gaan beleggen met geld dat je kan verliezen. Wanneer een aandeel waarin je hebt belegd plots een aanzienlijke duik naar beneden maakt mag dat er in de praktijk niet voor zorgen dat je direct enkele slapeloze nachten gaat beleven. Natuurlijk brengt dit geen fantastisch gevoel met zich mee, maar wanneer je gaat beleggen over een lange(re) termijn met geld dat je in principe kan missen hoeft dit niet meteen een probleem te zijn.

In ieder geval zal je dus grondig moeten gaan onderzoeken met welk budget je precies kan gaan beleggen. Zoals eerder op deze pagina reeds aangegeven hoeft dit overigens helemaal niet te betekenen dat je altijd over een significant bedrag moet beschikken om te gaan investeren, in tegendeel. Het bestaan van zogenaamde beleggingsfondsen zorgt er namelijk voor dat ook mensen met beperkte(re) financiële mogelijkheden prima kunnen beleggen. Welk bedrag jij precies voor handen hebt om te gaan beleggen is in ieder geval iets wat wij niet kunnen aangeven. Dat zal jij dus moeten bekijken op basis van jouw financiële situatie.

Waar rekening mee houden bij een broker zoeken?

Heb je de nodige aandacht besteed aan de bovenstaande aandachtspunten? Dan ben je klaar voor de volgende stap. Het volgende wat je nu zal willen doen is namelijk op zoek gaan naar een geschikte broker om bij te gaan beleggen. Door de jaren heen zijn er een behoorlijk aantal verschillende brokers op de markt verschenen. Dat er steeds meer en meer partijen op de markt zijn geïntroduceerd is uiteraard het logische gevolg van de sterk toegenomen interesse in beleggen vanuit particulieren. Lang niet elke broker die haar diensten aanbiedt is evenwel even interessant. Wat nu precies de belangrijkste zaken zijn waar je zeker aandacht aan zal willen besteden zetten we graag voor je op een rijtje middels de onderstaande informatie.

1.) Welke mogelijkheden biedt de broker van je keuze?

De mogelijkheden die door een broker worden aangeboden kunnen in de praktijk aanzienlijk verschillen. We maken wat dit betreft alvast een onderscheid tussen een algemene broker en een eerder gespecialiseerde broker. Deze eerste biedt je doorgaans een relatief groot aanbod aan met verschillende beleggingsproducten. Voor de gespecialiseerde broker geldt dit niet. De kans is dan ook erg groot dat zij zich bijvoorbeeld specifiek heeft gespecialiseerd in het aanbieden van aandelen of andere specifieke beleggingsproducten. De mogelijkheden zijn bij deze brokers dan wel wat beperkter, indien je toch specifiek in het beleggingsproduct in kwestie wenst te gaan beleggen heb je eigenlijk niets meer nodig.

Er dient bij het bekijken van de verschillende brokers op de markt niet alleen maar stil te worden gestaan bij de verschillende soorten beleggingsproducten die ze aanbieden. Wat namelijk bovendien ook te denken van de markten waarop ze actief zijn. Het is bijvoorbeeld best mogelijk dat een Nederlandse broker zich beperkt tot enkel en alleen de Nederlandse markt. Even beleggen op bijvoorbeeld de Amerikaanse NASDAQ kan dan zomaar niet tot de aangeboden mogelijkheden behoren. Is het dus met andere woorden jouw doel om te gaan beleggen op een specifieke markt? Controleer dan altijd of de broker waarvoor je denkt te gaan kiezen deze al dan niet ondersteunt.

2.) Welke kosten worden er in rekening gebracht?

Misschien wel het meest belangrijke aandachtspunt van allemaal voor wat je zoektocht naar het vinden van de beste broker betreft heeft te maken met de kosten die er in rekening worden gebracht. Wat dit betreft zijn er twee verschillende zaken die je aandacht vereisen:

 1. Welk type kosten worden er in rekening gebracht?
 2. Hoeveel bedragen de kosten die worden aangerekend?

Laat ons eerst maar even kijken naar de type kosten die in rekening kunnen worden gebracht. Vaak wordt gedacht dat de kosten die worden aangerekend bij alle beleggers dezelfde zijn. Dat is niet zo. De kosten die je krijgt aangerekend zijn dan ook niet alleen afhankelijk van het type beleggingsproduct waarin je gaat beleggen, maar ook van de partij waarbij je dit gaat doen. Vroeger was het bijvoorbeeld zo dat elke broker er voor koos om een bepaalde commissie in rekening te brengen, maar tegenwoordig is dat helemaal niet meer het geval.

Wanneer je een blik hebt geworpen op het soort kosten die er aan jou als belegger aangerekend worden bij een bepaalde broker is het ook altijd interessant om te kijken naar de hoogte van de kosten. Niet alleen voor de commissie, maar ook voor bijvoorbeeld de transactiekosten geldt dat ze niet zijn vastgesteld. Het is dan ook aan de broker zelf om te bepalen hoe hoog (of hoe laag) deze worden gelegd. Door brokers te vergelijken kan je vrij snel achterhalen welke partij jou de laagste kosten aanbiedt. Het is onnodig om te zeggen dat je hierdoor heel wat meer rendement kan boeken op je beleggingen of investeringen.

3.) Voor wie is de broker van je keuze nu precies het meest geschikt?

Bij het uitkiezen van een bepaalde broker is het ook altijd belangrijk om stil te blijven staan bij de exacte mogelijkheden die er door die broker worden aangeboden. Hierbij moet er niet alleen worden gekeken naar het soort beleggingsproducten en naar de markten die worden aangeboden. Wat namelijk bovendien ook te denken van de complexiteit van het platform dat wordt aangeboden aan beleggers? Wat dit betreft wordt er een onderscheid gemaakt tussen twee concrete mogelijkheden, namelijk:

 1. Een beleggingsplatform specifiek in het leven geroepen voor beginners;
 2. Een beleggingsplatform met geavanceerde mogelijkheden voor ervaren beleggers;

In het eerste geval komt de nadruk vooral te liggen op het aanbieden van een overzichtelijke manier van beleggen. De mogelijkheden zijn iets beperkter, maar alles kan veel eenvoudiger verlopen waardoor de belegger zich niet verliest in een bos van mogelijkheden.

In het tweede geval is het beleggingsplatform net wat uitgebreider en worden er bijvoorbeeld vaak ook meer analyses aangeboden. Des te uitgebreider het beleggingsplatform is waar gebruik van kan worden gemaakt des te groter wel de kans is dat je rekening zal moeten houden met een hogere kostprijs. Het spreekt voor zich dat je ook hier echter specifiek aandacht aan kan besteden bij het uitvoeren van een vergelijking.

4.) Op welke mogelijke extra voordelen kan je rekenen?

Het vierde en laatste punt om bij stil te blijven staan tijdens je zoektocht naar een geschikte broker heeft betrekking tot de extra voordelen waar je mogelijks op kan rekenen. Wat dit betreft is het namelijk zo dat je, afhankelijk van de broker in kwestie kan rekenen op een aantal interessante extra’s. Het gaat hierbij concreet om de volgende:

 • Een bepaalde welkomstbonus voor nieuwe beleggers;
 • Het ontvangen van bijvoorbeeld technische analyses;
 • Het kunnen aanmaken van een gratis demo-account;

Bovenstaande extra voordelen zijn nog maar het puntje van de ijsberg. Ze maken evenwel wel meteen duidelijk dat er heel wat interessante extra’s bestaan waar je mogelijks aanspraak op kan maken. Ook hier zal je bij een vergelijking uitvoeren dus rekening mee willen houden.

Hoeveel van je kapitaal kan je gaan beleggen?

Een belangrijk onderdeel van deze cursus beleggen heeft te maken met het gedeelte van je kapitaal dat je kan gaan beleggen. Veel mensen gaan hier in de praktijk nog wel eens mee in de fout. Op het ogenblik dat de keuze wordt gemaakt om te gaan beleggen zijn veel mensen erg enthousiast. Hier is natuurlijk niets mis mee, maar vaak heeft dit als gevolg dat men veel meer gaat beleggen dan dat er eigenlijk echt tot de financiële mogelijkheden behoort. Dat kan er voor zorgen dat je financiële situatie in de problemen komt en dat is uiteraard niet meteen de bedoeling, in tegendeel. Hoeveel van je kapitaal je kan gaan beleggen wordt in de praktijk bepaald door verschillende factoren. Het gaat hierbij concreet om de volgende:

 1. Hoeveel bedraagt jouw netto inkomen?
 2. Hoeveel vaste kosten dienen er te worden betaald?
 3. Welk bedrag kan je als financiële buffer achter de hand houden?

De basis voor al jouw financiële mogelijkheden en dus ook voor jouw opties op vlak van beleggen wordt uiteraard gelegd door het netto inkomen waarover je beschikt. Des te hoger dat inkomen is gelegen des te meer kosten je kan betalen en des te meer geld er toch over zal blijven om ook bijvoorbeeld mee te gaan beleggen. Het verschil tussen jouw netto inkomen en de kosten waar je rekening mee dient te houden is overigens niet zomaar volledig te besteden aan de beleggingen die je wenst uit te voeren. Wat namelijk bovendien ook nog te denken van het aanleggen van een financiële buffer? Geld op een spaarrekening mag dan in de praktijk misschien niet veel meerwaarde meer opleveren tegenwoordig toch is en blijft het belangrijk.

Beleggen is dus goed (en vaak zelfs cruciaal), maar verlies zeker niet het aanleggen van een financiële buffer uit het oog. Enkele maanden jouw netto-inkomen opzij hebben staan voor onverwachte financiële verrassingen is wat dat betreft dan ook altijd een absolute must.

Het belang van een goede spreiding bij beleggen

Eén van de gouden beleggers waar echt elke belegger in de praktijk rekening mee dient te houden heeft te maken met het realiseren van een goede spreiding. Dit lijkt in eerste instantie voor de hand liggend, maar toch gaan veel mensen in de praktijk op dit vlak nog steeds in de fout. Doorheen deze cursus beleggen hebben we ondertussen verschillende keren benadrukt dat een goede spreiding van cruciaal belang is. Een optimale spreiding doe je in de praktijk door rekening te houden met de onderstaande aandachtspunten:

 1. Investeer niet je volledige kapitaal in één en hetzelfde beleggingsproduct;
 2. Ga niet alleen maar beleggen in één en dezelfde markt;
 3. Spreid je beleggingen over verschillende valuta’s om het valutarisico in te perken;
 4. Stap indien mogelijk periodiek in, in verschillende beleggingen;

Voor elke vorm van beleggen geldt dat er aandacht dient te worden besteed aan de potentiële risico’s die er aan verbonden zijn. Voor de volle honderd procent deze risico’s het hoofd bieden is eigenlijk niet mogelijk. Gelukkig is het door het realiseren van een goede spreiding wel mogelijk om deze zoveel mogelijk in te perken. In ieder geval, het verhaal van de boer en zijn eieren geldt zeker ook voor mensen die willen gaan beleggen. Zorg er voor dat je eieren niet allemaal in hetzelfde mandje liggen. Alleen op die manier zorg je er immers voor dat een crash binnen bijvoorbeeld een bepaalde markt of sector niet al te zwaar zal doorwegen in je gehele beleggingsportefeuille. Dit is zeker een erg belangrijk punt om aandacht aan te besteden.

Welke manier van beleggen is voor jou nu precies het interessantst?

In het laatste onderdeel van deze cursus beleggen gaan we nog even concreet kijken naar de manier van beleggen die voor jou nu precies het interessantst is. Beleggen kan je namelijk op verschillende manieren doen. In eerste instantie zal je voor jezelf moeten uitmaken hoe actief je met je beleggingen bezig wil zijn. Wil je bijvoorbeeld daytraden? Dan is dat mogelijk, maar dan dien je daarvoor wel actief bezig te zijn met je transacties. Voor heel wat mensen met een fulltime job kan dit in de praktijk nagenoeg onmogelijk zijn. Dit is dus zeker iets waar je aandacht aan zal willen besteden. Hou er bovendien rekening mee dat de inkomsten uit daytrading ook op een andere manier in je inkomstenbelastingen verwerkt dienen te worden.

Beschik je over een aanzienlijk langere beleggingshorizon? Dan zal je kunnen vaststellen dat je veel minder omkijken hebt naar je beleggingen. Gewoon van tijd tot tijd even de actuele status opvragen van je beleggingen kan dan ook voldoende zijn om op de hoogte te blijven van de evolutie die ze reeds heeft meegemaakt. Wil je deze beleggingen helemaal op jezelf gaan uitvoeren? Dan moet je er wel rekening mee houden dat je hiervoor nog steeds een degelijke hoeveelheid aan onderzoek dient te verrichten.

Tot slot is het ook nog mogelijk om er voor te kiezen om in te stappen in een bepaald beleggingsfonds. Het kan hierbij gaan om aandelenfondsen, maar ook om bijvoorbeeld vastgoedfondsen. Dergelijke fondsen bieden je als belegger niet alleen de mogelijkheid om in te stappen met een beperkt bedrag. Ook gespreid instappen behoort op deze manier tot de opties. Door te kiezen voor een beleggingsfonds heb je niet alleen zelf helemaal geen omkijken naar je beleggingen, daarnaast is een optimale spreiding ook altijd gegarandeerd.

Is beleggen iets voor jou of niet?

Steeds vaker kijken mensen in de richting van beleggen omdat ze moeten vaststellen dat hun vermogen niet langer is opgewassen tegen de inflatie. De vele nieuwe mogelijkheden die bovendien op vlak van beleggen door de jaren heen op de markt zijn verschenen hebben er voor gezorgd dat er voor iedereen wel wat wils bestaat. Of je nu graag op korte of op lange termijn wenst te beleggen en of je nu graag veel of eerder weinig risico’s wenst te nemen, in allebei deze gevallen is het mogelijk om een beleggingsopportuniteit te vinden die perfect aan al je verwachtingen zal weten te voldoen. Let wel, beleggen is nooit honderd procent risicoloos. Je loopt dus altijd het risico dat je een deel van je investering (of deze volledig) kwijtraakt. Doe je het wel goed? Dan kan je met beleggen ook een aardig geldbedrag verdienen!