Begin nu met het kopen van aandelen zonder transactiekosten!

Beleggen is iets wat we in de praktijk uiteraard doen om een bepaald rendement te kunnen realiseren op het geld dat we investeren. Voor heel wat mensen geldt dat ze het niet langer kunnen accepteren dat hun geld op een spaarrekening bijvoorbeeld niet of nauwelijks rendement oplevert. Omwille van deze reden maakt men dan maar de overstap naar beleggen. Het draait dus eigenlijk bij beleggen of investeren grotendeels om de winst die je kan maken. De term ‘rendement’ is iets wat in de praktijk op tal van verschillende manieren kan worden gebruikt. Wat is nu namelijk bijvoorbeeld het bruto en het netto rendement? En hoe kan je nu precies rendement behalen met bepaalde beleggingsproducten? Je komt alles over de rendement betekenis te weten hier op deze pagina!

DEGIRO beleggen

Wat is rendement precies?

Het rendement is eigenlijk de financiële meerwaarde die wordt gerealiseerd op bijvoorbeeld een belegging die je doet. Het is van belang om er rekening mee te houden dat verschillende factoren het rendement beïnvloeden. Het is bovendien ook niet omdat er een bepaald rendement in het vooruitzicht wordt gesteld dat deze ook altijd wordt behaald. Het merendeel van de winsten die worden aangekaart zijn dan ook ‘potentiële rendementen’. Met andere woorden, de belegging die je gaat doen heeft het potentieel om de aangegeven winst op te leveren, maar het daadwerkelijke resultaat kan ook lager (of nog hoger) uitvallen.

Belangrijk is ook om er rekening mee te houden dat voor verschillende beleggingsproducten geldt dat ze bijvoorbeeld niet alleen over een uitgifteprijs beschikken, maar ook over met name een nominale waarde. Neem nu bijvoorbeeld het rendement dat je kan ontvangen op een obligatie. Het is best mogelijk dat de uitgifteprijs over een hogere waarde beschikt dan de nominale waarde is. Met andere woorden, een obligatie met een nominale waarde kan in de markt worden gezet voor een bedrag van 1020 euro terwijl de nominale waarde slechts 1000 euro is. Uiteindelijk zal je dan ook de 20 euro boven de nominale waarde moeten aftrekken van het algehele rendement dat je hebt geboekt op je obligatie(s).

Hoeveel bedraagt het gemiddelde rendement?

Het is altijd zeer lastig om aan te geven hoeveel het gemiddelde rendement nu precies bedraagt. Dit niet in het minst omdat er een behoorlijk aantal zaken bestaan die daar een al dan niet directe invloed op uitoefenen. Het gemiddelde rendement zou volgens onder meer de gerenommeerde belegger / investeerder Warren Buffet moeten zijn gelegen rond de 6 à 7 procent. Op het ogenblik dat een investering of belegging minder dan dit gemiddelde rendement presteert zou dat dan ook kunnen betekenen dat ze eigenlijk onvoldoende interessant is om er een positie in aan te houden. Belangrijk om rekening mee te houden is ook dat er van dit rendement mogelijks nog een bepaalde kost zal worden afgehouden.

Op het ogenblik dat een bepaalde belegging een rendement weet te realiseren van 6 of 7 procent voor belasting zijn veel mensen daar best tevreden mee. Toegegeven, dit rendement is nog altijd een stuk hoger gelegen dan wanneer je geld gewoon op een spaarrekening zou plaatsen. Dit gezegd hebbende is het wel zo dat er nog een significante belasting van dient te worden afgehouden en hier knelt nu juist het schoentje. Indien je hier geen rekening mee houdt zal je immers kunnen vaststellen dat het gemiddelde rendement op je volledige beleggingsportefeuille plots zeer aanzienlijke klappen zal krijgen.

Wat draagt er allemaal bij aan het rendement van een aandeel?

Voor verschillende beleggingsproducten geldt dat er verschillende inkomsten zijn die een bijdrage leveren aan het volledige rendement. Het bekendste voorbeeld hiervan is wellicht het aandeel. Indien je er voor kiest om te investeren in aandelen zal je dan ook kunnen vaststellen dat er op twee verschillende manieren een rendement wordt gerealiseerd. Het gaat hierbij concreet om de twee onderstaande rendementsvormen:

  1. Het dividend dat jaarlijks wordt toegekend;
  2. De meerwaarde die wordt gerealiseerd op het aandeel dat is aangekocht;

Voor aandelen geldt dat ze in eerste instantie worden aangekocht omdat de investeerder het vermoeden heeft dat deze in waarde zal gaan toenemen. Wanneer je het aandeel dan maar lang genoeg vast weet te houden zal je kunnen vaststellen dat deze mogelijks een mooie financiële meerwaarde met zich mee zal weten te brengen. Op deze manier kan je bij verkoop al rekenen op een bepaald rendement. Hoe hoog dat rendement precies gelegen zal zijn is natuurlijk volledig afhankelijk van de koersevolutie die zich heeft voltrokken.

Extra rendement op aandelen door het dividend

Wanneer we naar het rendement van aandelen gaan kijken kunnen we dus vaststellen dat niet alleen de gestegen koers daar een niet onbelangrijke meerwaarde op weet te realiseren. Wat namelijk bovendien ook te denken van het dividend dat kan worden uitgekeerd? Het is wat dit betreft wel van belang om er rekening mee te houden dat een dividend uitkeren geen verplichting is voor een onderneming. De kans bestaat dan ook dat een slecht financieel jaar er voor heeft gezorgd dat het toekennen van een dividend niet tot de mogelijkheden behoort. In dat geval zal je dus als aandeelhouder geen dividend ontvangen. Er is in principe ook niets dat je daar tegen kan ondernemen zolang de algemene vergadering daarover heeft beslist.

Op het moment dat er wel een dividend zal worden toegekend is dat dus een soort van rendement dat je ontvangt op je investering. Dat is natuurlijk erg interessant, want op deze manier blijf je eigenaar van het aangekochte aandeel terwijl je toch kan rekenen op een financiële meerwaarde. Anderzijds, op het ogenblik dat er voor wordt gekozen om een bepaald dividend toe te kennen is het wel zo dat dit altijd tijdelijk de koers van het aandeel in kwestie drukt. Dit niet in het minst omdat er natuurlijk waarde aan de onderneming wordt onttrokken.

Wat met het rendement op bijvoorbeeld obligaties?

Niet alleen voor aandelen geldt dat het mogelijk is om op verschillende manieren een bepaald rendement te realiseren. Wat verder bijvoorbeeld ook te denken van obligaties? Voor deze beleggingsproducten geldt dat het rendement op diverse manieren kan worden toegekend:

  1. Er kan een jaarlijkse coupon worden uitbetaald;
  2. Het is mogelijk dat de coupon op de obligatie wordt gekapitaliseerd;

In het eerste geval zal je tijdens elk jaar dat de belegging loopt kunnen rekenen op een bepaalde uitkering van een obligatiecoupon. Dat betekent dat je niet tot aan de einddatum hoeft te wachten om een bepaald rendement te kunnen realiseren op je investering. In het tweede geval is er geen sprake van een jaarlijkse coupon en wordt deze gekapitaliseerd. Dit zorgt er voor dat de financiële meerwaarde op je investering pas zal worden toegekend aan het einde van de looptijd van je obligatie. Dan zal je dus niet alleen je oorspronkelijke inleg, maar ook de volledige kapitalisatie uitbetaald krijgen.

Is een gegarandeerd rendement ook echt altijd gegarandeerd?

Op het ogenblik dat je er voor kiest om te gaan beleggen zal je kunnen vaststellen dat er een behoorlijk aantal verschillende beleggingsproducten op de markt zijn terug te vinden. Verschillende van deze producten bieden haar investeerders een zogenaamd vastgesteld of gegarandeerd rendement aan. Dat is natuurlijk fantastisch. Vooral heel wat beginnende investeerders worden op deze manier aangetrokken tot een bepaalde belegging terwijl ze daarbij jammer genoeg niet verder kijken dan hun neus lang is. Toch is dat erg belangrijk.

Een belegging met een gegarandeerd rendement biedt namelijk in tegenstelling tot wat veel mensen denken in de praktijk nooit honderd procent zekerheid. Dat is een belangrijke fout die door velen wordt gemaakt. Zij zien de benaming “gegarandeerd rendement” staan en gaan er bijgevolg vanuit dat dit rendement altijd zonder fout aan hun zal worden uitgekeerd. Helaas is dat niet juist. Wanneer alles goed gaat kan je inderdaad aanspraak maken op een dergelijk rendement. Gaat het op een zeker ogenblik echter fout? Dan kan het zomaar zijn dat je, je volledige inbreng inclusief het potentiële rendement als sneeuw voor de zon ziet verdwijnen.

Hou altijd rekening met de belastingen op het gerealiseerde rendement

Last but not least, zoals reeds diverse malen hier op deze pagina aangegeven moet er ook altijd rekening worden gehouden met de belastingen die nog zullen worden aangerekend op het gerealiseerde rendement. Voor veel mensen geldt dat zij dit niet doen terwijl dit toch een aanzienlijke impact kan hebben op het werkelijke rendement waarvan sprake is.

Op moment van schrijven is de situatie in Nederland zo dat je over je volledige vermogen, dus inclusief je beleggingen, een bepaalde belasting dient te betalen. Het percentage dat hiervoor op dit ogenblik wordt toegepast is 30 procent over een fictief rendement van 4 procent. Dit betekent concreet dat je zo’n 1,2 procent zal betalen over je vermogen. Dat lijkt misschien in eerste instantie niet zoveel, maar het kan in de praktijk zeker gaan doorwegen. Wel is het gelukkig zo dat er in Nederland ook sprake is van een heffingsvrije drempel. Deze drempel bedraagt op dit ogenblik 20.000 euro. Over dit gedeelte zal je dus met andere woorden geen vermogensrendementsheffing dienen te betalen.

In ieder geval, wil je graag het daadwerkelijke rendement kunnen achterhalen op jouw investering? Dan is het dus altijd een absolute must om daarbij ook aandacht te besteden aan de belastingen die er op het verworven bedrag dienen te worden betaald.