Begin nu met het kopen van aandelen zonder transactiekosten!

De evolutie die een bepaalde belegging heeft doorgemaakt valt in de praktijk steeds af te leiden uit de beurskoersen. Het zijn deze koersen die aangeven of een bepaalde belegging het goed heeft gedaan en dus een groene koers laat zien of een verlies heeft laten optekenen. In het laatste geval zal de koersbeweging uiteraard niet groen, maar wel rood kleuren. Het opvolgen van de beurskoersen is tegenwoordig een stuk eenvoudiger dan vroeger het geval was. In principe is het tegenwoordig dan ook steeds zeer eenvoudig en bovendien ook actueel mogelijk om de huidige koersen op te volgen. Wil jij ook graag meer te weten komen over beurskoersen in het algemeen? Op deze pagina vertellen we je graag alles wat je met betrekking tot beurskoersen ook maar enigszins moet weten!

DEGIRO beleggen

De definitie van beurskoersen

Beurskoersen vormt eigenlijk een andere benaming voor een prijs die tot stand komt op de beurs. De beurskoers van met name een bepaald aandeel staat dus eigenlijk gelijk aan de actuele waarde waarvoor het aandeel wordt verhandeld. De bewegingen die door de beurskoersen worden gemaakt worden in de praktijk ook steevast bepaald door vraag en aanbod. Er wordt gesproken over een zogenaamde koerswinst op het ogenblik dat de prijs van het financiële product in kwestie stijgt.

Hoe worden de beurskoersen bepaald?

Wanneer je een blik werpt op het aanbod op de beurs zal je kunnen vaststellen dat er heel wat verschillende financiële producten op worden verhandeld. Het gaat daarbij niet alleen om zaken zoals aandelen en obligaties, maar ook om bijvoorbeeld opties, ertsen, landbouwproducten, etc. Voor al deze verschillende producten geldt dat ze over een bepaalde beurskoers beschikken. Het is vooral de verhouding tussen vraag en aanbod die daarvoor verantwoordelijk is. Het aanbod wordt gecreëerd en in stand gehouden door de bedrijven, instellingen en instanties die de beleggingsproducten hebben uitgegeven. De vragende partij zijn uiteraard de beleggers die willen overgaan tot het aanschaffen van bepaalde beleggingsproducten.

Het continue verschil tussen vraag en aanbod zorgt er in de praktijk voor dat de beurskoersen eigenlijk nooit hetzelfde zijn. Ze vertonen dan ook continue kleine veranderingen. Dit is het gevolg van het feit dat er sprake is van daadwerkelijke, continue handel in deze producten. Neemt de vraag naar een bepaald beleggingsproduct toe? Dan heeft dat als gevolg dat de koers gaat stijgen. Neemt de vraag af? In dat geval zal dat uiteraard de waarde doen dalen. Het is voor elke belegger belangrijk om te proberen zijn of haar belegging te doen tegen een zo laag mogelijke beurskoers. Alleen op deze manier kan je er namelijk voor zorgen dat je niet alleen over de langere, maar ook op korte termijn mogelijks kan rekenen op een interessant rendement.

Hoe wordt er een waarde gegeven aan een beleggingsproduct?

Het spreekt voor zich dat elk beleggingsproduct dat op de beurs wordt verhandeld over een bepaalde waarde dient te beschikken. De waarde van een aandeel komt in eerste instantie tot stand op het ogenblik dat een bedrijf de keuze maakt om naar de beurs te trekken. Dit noemen we een zogenaamde IPO of een ‘Initial Public Offering’. De prijs zal op dat ogenblik worden bepaald aan de hand van de vraag en het aanbod op vlak van aandelen van het bedrijf in kwestie. Deze prijzen worden in het merendeel van de gevallen vastgesteld door een bookrunner. Het betreft hier een lead manager die in het bijzonder is aangesteld om een realistische waarde te bepalen voor de IPO.

Na afloop van de IPO kan de aandelenkoers van een bedrijf worden bepaald of beïnvloed door allerhande verschillende factoren. Wanneer er zich een stijging voordoet van het aantal aandelen op de markt kan dat er voor zorgen dat de koers gaat dalen. Dit uiteraard ervan uitgaande dat de vraag even hoog blijft. Tegelijkertijd kan een afname van de vraag, bijvoorbeeld door veranderingen die optreden in het management van het bedrijf, er voor zorgen dat de koers onder druk komt te staan. Het aanbod dient in dat geval wel gelijk te blijven.

De beurskoers waar een bepaald beleggingsproduct over beschikt kan in de praktijk door ongelofelijk veel verschillende zaken worden beïnvloed. Voor de aandelen van een bepaald bedrijf geldt bijvoorbeeld dat de achterliggende koers zeker niet alleen maar kan worden beïnvloed door een verandering in het management, in tegendeel. Ook andere zaken kunnen de waarde al dan niet direct beïnvloeden. Denk hierbij aan:

  • Onverwacht (negatief) nieuws uit de sector;
  • De bekendmaking van macro-economische gegevens;
  • Politieke aankondigingen;

Voor actieve beleggers geldt dat zij omwille van bovenstaande echt genoodzaakt zijn om het actuele nieuws goed op te volgen en er indien mogelijk op te anticiperen. Ben jij iemand die liever niet elke dag met de neus in de beurskoersen zit? In dat geval is het mogelijks interessanter om te kiezen voor een belegging waar je niet of in ieder geval minder omkijken naar hebt. Wat dit betreft zou je dan ook onder meer kunnen kijken in de richting van bijvoorbeeld één van de verschillende beleggingsfondsen die er op de markt bestaan.

Welke beleggers beïnvloeden de beurskoersen?

Wanneer we het hebben over beleggers spreekt het voor zich dat veel mensen in eerste instantie zullen denken aan de particuliere beleggers. Uiteraard hebben deze een bepaalde invloed op de beurskoersen, maar de impact van deze partijen is een stuk kleiner in vergelijking met andere soorten beleggers. Wat dit betreft denken we dan ook voornamelijk aan bijvoorbeeld institutionele beleggers. Het gaat hierbij dan onder meer om de zogenaamde pensioenfondsen die toch een behoorlijk kapitaal investeren op de beurs. Daarnaast zijn er natuurlijk ook nog de hedgefondsen. Ook voor deze geldt dat ze een niet onbelangrijke impact kunnen hebben op de beurskoersen die zich laten optekenen.

Moet je zelf de actuele beurskoersen altijd in het oog houden?

Bovenstaande vraag is er één die veel mensen zich stellen. Het antwoord op deze vraag is echter sterk afhankelijk van de manier waarop je wenst te beleggen. Wanneer je bijvoorbeeld gaat daytraden is het een absolute must om continue de actuele beurskoersen in het oog te houden. Dit geldt zeker ook voor het moment waarop je gaat beleggen met hefboomproducten. Het feit dat er sprake is van een hefboom brengt uiteraard de nodige voordelen met zich mee, maar er zijn in de praktijk ook nadelen aan verbonden. Elke wijziging die de koers maakt zal zich namelijk extra hard laten voelen. Ook in dit geval is het dus zeker van belang om altijd de actuele beurskoersen goed in het oog te houden.

In andere situatie is bovenstaande veel minder van belang. Wat bijvoorbeeld te denken van de situatie waarin je er voor hebt gekozen om te investeren in een beleggingsfonds? In dat geval is het de beheerder van het fonds die een bepaalde strategie heeft uitgestippeld. Hij dient er dan ook waakzaam voor te zijn of de gekozen koers daadwerkelijk wordt gevaren of niet. In principe is dit één van de voor de belegger meest zorgeloze vormen van geld beleggen. Dit uiteraard ook niet in het minst omdat er eigenlijk altijd vanaf het begin reeds sprake is van een zeer aanzienlijke spreiding van het risico.

Hoe kan je beurskoersen analyseren?

Het analyseren van beurskoersen kan je in de praktijk het beste doen door gebruik te maken van technische en fundamentele analyses. Op basis van een technische analyse trachten traders een bepaalde conclusie te maken op basis van de koersbewegingen van een aandeel. Dit gebeurt specifiek door te kijken naar de gegevens uit het verleden. Het analyseren van de geldende, historische koerstrends zorgt er voor dat er doorgaans kan worden bepaald of bijvoorbeeld een aandeel zich binnenkort in een bullish of bearish periode zal bevinden.

Een fundamentele analyse is net even anders. Op basis van een dergelijke analyse trachten beleggers immers te achterhalen of een bepaald beleggingsproduct is onder- of overgewaardeerd. Het is vooral het waargenomen vermogen waar een onderneming over beschikt die hiermee wordt geanalyseerd. Er wordt in dit geval in het bijzonder aandacht besteed aan de volgende zaken:

  • De macro-economische gegevens;
  • Financiële overzichten;
  • Beslissingen genomen door het senior management;

Voor heel wat mensen die nog maar net beginnen met beleggen geldt dat zij het vermoeden hebben dat een groot deel van het beleggen is gebaseerd op geluk. Natuurlijk moet je ook ergens wel een beetje een gezonde dosis geluk hebben, maar dat gezegd hebbende is het wel degelijk mogelijk om door concreet onderzoek uit te voeren te kunnen achterhalen welke beleggingsproducten nog over een bepaald koerspotentieel beschikken en welke niet. In het bijzonder het uitvoeren van allerhande analyses kunnen je hierbij zeker helpen.

Laat de beurskoersen je niet gek maken!

Last but not least, uiteraard kan je er als belegger voor kiezen om de beurskoersen op de voet te gaan volgen. Dit gezegd hebbende is het echter vooral belangrijk om er voor te zorgen dat je, je hierdoor niet gek laat maken. Heel wat (onervaren) beleggers maken vaak de meest impulsieve beslissingen wanneer ze zien dat een bepaald beleggingsproduct een grote koerswijziging vertoont. Dat is misschien logisch, maar het is ook in dergelijke situaties echt altijd zeer belangrijk om het hoofd koel te houden. Op dergelijke momenten maken beleggers immers in het merendeel van de gevallen de foute beslissing. Dit is uiteraard niet de bedoeling.