Begin nu met het kopen van aandelen zonder transactiekosten!

Een beleggingsrekening openen is één van de eerste zaken die je moet doen op het moment dat je de keuze hebt gemaakt om te gaan beleggen. Veel mensen denken dat ze gewoon met geld vanaf hun standaard bankrekening kunnen gaan beleggen. Dat is echter niet juist. In principe is het dan ook zo dat enkel en alleen de financiële middelen die zijn terug te vinden op een beleggingsrekening hiervoor in aanmerking komen. Wil jij ook graag een beleggingsrekening openen om mee aan de slag te gaan? Dan zijn er altijd verschillende belangrijke punten waar je zeker en vast rekening mee zal willen houden. Om welke punten het hierbij dan precies gaat laten we je graag ontdekken middels onderstaande informatie.

DEGIRO beleggen

Waarom een beleggingsrekening openen?

Voor de meeste mensen geldt vandaag de dag dat ze hun beleggingen graag volledig zelf in de hand hebben. Men kiest er dan ook niet langer meer voor om alles via een tussenpartij te laten verlopen. Wanneer ook jij geïnteresseerd bent in beleggen en je graag ten allen tijde een bepaalde actie met je portefeuille wil kunnen ondernemen zal je kunnen vaststellen dat een beleggingsrekening openen een absolute must is. Eenmaal je zo’n rekening hebt geopend kan je daar geld op storten waarna je met dat kapitaal direct kan beginnen met beleggen.

Een beleggingsrekening openen is in ieder geval één van de eerste zaken die je zal moeten doen op het moment dat je wil gaan beleggen. Vervolgens zal je op de rekening in kwestie een bepaald bedrag moeten storten. Hoe groot dat bedrag is zal in de praktijk afhankelijk zijn van het bedrag dat je wenst te gaan beleggen. Je kan er op dit vlak voor kiezen om een keuze te maken uit twee verschillende soorten werkwijzen, namelijk:

  1. Je stort één keer een groot bedrag waarmee je gaat beleggen;
  2. Je maakt gebruik van periodieke stortingen om mee te beleggen;

Voor veel mensen geldt dat ze er van overtuigd zijn dat zij niet kunnen beleggen omdat ze daarvoor niet voldoende financiële mogelijkheden voor handen hebben. Dat is echter niet altijd juist. Door periodiek wat geld over te maken dat je over hebt aan het einde van de maand naar een beleggingsrekening zal je namelijk kunnen vaststellen dat het ook voor jou wellicht tot de mogelijkheden behoort om te gaan beleggen. Nogmaals, een beleggingsrekening openen vormt op dit vlak de eerste stap die je zal moeten nemen.

Welke beleggingsrekening openen?

De ene beleggingsrekening is natuurlijk de andere niet. Op het moment dat je een dergelijke rekening wenst af te sluiten zal je dan ook altijd rekening willen houden met bijvoorbeeld de kosten die er aan verbonden zijn. Ook de mogelijkheden die de achterliggende partij van de beleggingsrekening aanbiedt kunnen in de praktijk niet onaanzienlijke verschillen vertonen. Bekijk dit dus eerst even grondig en verdiep je daarna in de kosten die je moet betalen.

Het spreekt voor zich dat de partij die een beleggingsrekening aanbiedt ook geld moet verdienen. Dit niet in het minst om het hele systeem dat aan haar beleggingen is verbonden draaiende te kunnen houden. Wanneer je een beleggingsrekening gaat openen bij een bepaalde partij zal je dan ook zeker aandacht willen besteden aan de kosten die er aan jou als belegger aangerekend kunnen worden. We maken op dit vlak een onderscheid tussen drie verschillende soorten kosten. Het gaat hierbij concreet om de volgende:

  1. Het bewaarloon of de servicekosten;
  2. De kosten om je aan te melden voor de beleggingsrekening;
  3. De vaste kosten voor de transacties die worden uitgevoerd;

Het grondig bekijken van de kosten voordat je een beleggingsrekening gaat openen is altijd zeer belangrijk. Beleggen doe je namelijk in de praktijk uiteraard om er geld mee te verdienen. De verschillende kosten die door een broker op bijvoorbeeld de beleggingsrekening aangerekend kunnen worden zouden echter zomaar roet in het eten kunnen gooien. De kosten zoveel mogelijk te proberen drukken is dan ook altijd een absolute aanrader.

Met welk bewaarloon moet je rekening houden?

Voor verschillende partijen geldt dat ze er voor kiezen om aan hun beleggers een soort van bewaarloon of servicekost aan te rekenen. Deze kost is bij je beleggingsrekening openen meteen duidelijk. Het is belangrijk om er rekening mee te houden dat dit een terugkerende kost is die per beleggingsproduct kan worden aangerekend. Het hoeft dan ook niet gezegd dat deze al snel een behoorlijke impact kan hebben op jouw beleggingen en het rendement dat je daarmee kan behalen. Gelukkig is er ook goed nieuws. Er zijn namelijk verschillende partijen die hun diensten aanbieden aan beleggers die deze kosten niet langer aanrekenen.

Bovenstaande geldt zeker niet voor alle partijen. Er zijn er dan ook zeker en vast verschillende die er wel voor kiezen om een bewaarloon of een servicekost aan te rekenen. In het merendeel van de gevallen gaat het hierbij dan om een vast percentage op jaarbasis. Eventueel kan er ook een vast bedrag in euro’s worden gehanteerd. Let op! Het is mogelijk dat deze kosten ook per beurs worden aangerekend. Ook hier moet je dus zeker even aandachtig voor zijn.

De aanmeldingskosten voor een beleggingsrekening openen

Vroeger was het vaak zo dat je voor het openen van een beleggingsrekening bepaalde kosten moest betalen. Deze openingskosten zijn vandaag de dag zo goed als verdwenen. Ze bestaan wel nog, maar er zijn slechts een handvol partijen die ze nog echt in rekening brengen. In principe hoef je daar dus niet zoveel rekening meer mee te houden. Wil jij ook een beleggingsrekening openen en vrees je dus van bij de start met een behoorlijke aanmeldingskost te zullen worden geconfronteerd? Dan is die vrees nergens voor nodig.

Wat met de transactiekosten waar je rekening mee moet houden?

De belangrijkste kost van allemaal om bij stil te blijven staan bij een beleggingsrekening openen is wellicht de zogenaamde transactiekost. Tijdens het uitvoeren van een vergelijking zal je kunnen vaststellen dat er altijd wordt aangegeven wat de ‘minimale transactiekost’ is. Dit betekent concreet dat de aangegeven kosten dus niet zijn vastgesteld, maar uitsluitend de minimale kosten vertegenwoordigen. Deze kosten betaal je dus in principe altijd sowieso.

De transactiekosten zijn kosten die zoals de naam uiteraard al aangeeft op elk type van transactie worden aangerekend. Concreet betekent dit dus dat deze kosten een niet onaanzienlijke rol zullen gaan spelen bij het bepalen van je uiteindelijke rendement. Voordat je er voor kiest om een bepaalde beleggingsrekening te gaan openen is het dan ook zeker de moeite waard om de verschillende transactiekosten die door diverse partijen aangerekend kunnen worden te gaan vergelijken. Enkel en alleen zo kunnen deze kosten zo beperkt mogelijk worden gehouden. Je zal merken dat dit jouw potentiële rendement ten goede komt.

Wanneer is een beleggingsrekening openen iets voor jou?

Wil je graag gaan beleggen? Dan zal je kunnen vaststellen dat een beleggingsrekening openen voor jou zeker en vast interessant is. Door het op een beleggingsrekening storten van een bepaalde hoeveelheid aan geld kan je meteen overgaan tot het kopen van verschillende beleggingsproducten. Dit kunnen de meest uiteenlopende producten zijn zoals:

  • Aandelen;
  • Obligaties;
  • Fondsen;

Dat er om te beleggen gebruik moet worden gemaakt van een speciale beleggingsrekening lijkt in eerste instantie misschien een beetje vervelend. Toch is het dat eigenlijk niet. Het is immers in de praktijk zo dat je op deze manier precies kan bepalen welk geldbedrag je nu exact kan en wil beleggen. Zoals eerder reeds aangegeven kan je na een beleggingsrekening openen er voor kiezen om éénmalige, maar ook om periodieke stortingen uit te voeren. Dit aldus geheel op maat van jouw voorkeur en het budget dat je precies beschikbaar hebt.

Bij welke partij een beleggingsrekening openen?

Door de jaren heen zijn er uiteraard verschillende partijen op de markt verschenen die je de mogelijkheid aanbieden om een beleggingsrekening te openen. Het grote aanbod heeft er voor gezorgd dat veel mensen zich de vraag zijn gaan stellen bij welke partij je dan precies het beste een beleggingsrekening kan gaan openen. Dit is afhankelijk van verschillende zaken:

  1. De mogelijkheden die de beleggingsrekening in kwestie je biedt;
  2. De kosten die je moet betalen voor het afsluiten van de beleggingsrekening;

De mogelijkheden waar je bij een beleggingsrekening openen over beschikt verschillen sterk in vergelijking met deze van een zichtrekening. Dit betekent in eerste instantie bijvoorbeeld dat je enkel en alleen maar geld kan overmaken van en naar de tegenrekening die aan de beleggingsrekening is gekoppeld. Je kan dus vanaf je beleggingsrekening geen betalingen overmaken naar derden. Het spreekt echter voor zich dat de rekening daar ook niet voor is bedoeld.

Tot slot zal je bij een beleggingsrekening openen ook altijd aandacht willen besteden aan de kosten die er aan je aangerekend kunnen worden. Probeer er voor te zorgen dat al deze kosten zo beperkt mogelijk gehouden kunnen worden. Enkel en alleen op die manier zal je immers kunnen vaststellen dat het potentiële rendement van jouw beleggingen niet onder vuur zal komen te liggen. Ook dit is uiteraard van ongelofelijk groot belang. Hou je rekening met alle informatie zoals op deze pagina aangegeven? Dan zal je kunnen vaststellen dat de beste beleggingsrekening openen voor jou zeker tot de mogelijkheden behoort.