Begin nu met het kopen van aandelen zonder transactiekosten!

Ongelofelijk veel mensen maken vandaag de dag de keuze om te gaan beleggen. Daarbij moet er worden opgemerkt dat lang niet iedereen zomaar over voldoende kennis beschikt om zelf te bepalen in welke beleggingsproducten hij of zij bijvoorbeeld gaat investeren. Geldt dat ook voor jou? Dan kan het interessant zijn om daarvoor een beroep te doen op de mogelijkheden die een beleggingsadviseur je te bieden heeft. Veel mensen hebben er echter nog geen flauw idee van wat een beleggingsadviseur nu precies voor hun kan betekenen. Geldt dat ook voor jou? Dan is het zeker de moeite waard om even te ontdekken welke meerwaarde het inschakelen van een beleggingsadviseur voor jou precies met zich mee kan brengen!

DEGIRO beleggen

Wat is beleggingsadvies precies?

Wanneer je een beroep doet op de mogelijkheden die beleggingsadvies met zich meebrengt wordt er gebruik gemaakt van een professioneel advies. Een beleggingsadviseur zal jou dan ook in de praktijk helpen om je doel te bereiken. Dit uiteraard mits het feit dat je zelf als opdrachtgever wel gewoon blijft de uiteindelijke beleggingsbeslissingen nemen. Je kiest er dus met andere woorden helemaal zelf voor of je het ontvangen advies ook daadwerkelijk gaat volgen of niet. Volgens de AFM is het zo dat beleggingsadvies in de praktijk moet voldoen aan verschillende voorwaarden. Het gaat hierbij om de volgende:

 • Er dient sprake te zijn van een aanbeveling. Dit betekent dat er niet zomaar sprake mag zijn van het delen van informatie.
 • De aanbeveling die wordt verstrekt dient specifiek gericht te zijn op een transactie die betrekking heeft tot een financieel instrument. Het adviseren van een risicoprofiel en met een eventuele assetallocatie hoeft in de praktijk nog geen beleggingsadvies te zijn. De aanbieder dient verder eveneens invulling te geven aan de aandelen, obligaties, etc. welke aan de belegger in kwestie worden voorgesteld.
 • De aanbeveling dient te worden verstrekt op basis van de persoonlijke situatie en de geschiktheid van de individuele klant in kwestie.
 • De aanbeveling moet zich steeds richten op de individuele klant. Het verstrekken van een algemene tip is geen advies.
 • De aanbeveling dient zich te richten op een belegger. Een aanbeveling die wordt gegeven aan een bedrijf wordt niet gezien als beleggingsadvies volgens de WFT.

Heb je beleggingsadvies aangevraagd, maar blijkt deze uiteindelijk toch niet te voldoen aan de voorwaarden of richtlijnen zoals hierboven aangegeven? Dan is er dus eigenlijk in de praktijk niet echt sprake van beleggingsadvies. Dit is dus zeker iets om rekening mee te houden.

Hoe gaat een beleggingsadviseur precies te werk?

De taakomschrijving van een beleggingsadviseur bestaat in de praktijk uit tal van verschillende onderdelen. In eerste instantie is het zo dat hij verantwoordelijk is voor het inventariseren van het beleggingsdoel. In lijn hiermee ligt ook het inventariseren van de beleggingsrisico’s die jij als opdrachtgever al dan niet bereid bent om te lopen. Samen met jou zal hij bovendien ook de beleggingsstrategie gaan bepalen. Deze strategie wordt in de praktijk uiteraard precies afgestemd op het doel dat je voor ogen hebt om te bereiken.

Naast bovenstaande zorgt de beleggingsadviseur eveneens voor het adviseren van mogelijke beleggingsproducten die passen binnen de beleggingsportefeuille. Ook zorgt je adviseur er voor dat de economische ontwikkelingen en markten in het oog worden gehouden. Het beleggingsadvies dat door de beleggingsadviseur zal worden verstrekt is tot slot in de praktijk altijd afhankelijk van de veranderingen die plaatsvinden binnen de markt.

Niet iedereen is zomaar een beleggingsadviseur

De beleggersmarkt is door de jaren heen danig uitgebreid. De sterk toegenomen populariteit heeft er voor gezorgd dat heel wat personen en partijen hun mening delen en dat als advies bestempelen. Dit gezegd hebbende is het zo dat deze adviezen eigenlijk geen echte adviezen zijn. Ze zijn met andere woorden in de praktijk dan ook niet gebaseerd op je financiële situatie. Bovendien hoeven ze ook niet afkomstig te zijn van een geregistreerd beleggingsadviseur waardoor de kwaliteit en betrouwbaarheid van de informatie in twijfel kan worden getrokken.

Anderzijds is het zo dat er wel degelijke adviserende instanties bestaan die op zich geen beleggingsadviseur zijn, maar wel (degelijke) koopadviezen kunnen verstrekken. Het kan hierbij dan bijvoorbeeld gaan om de IEX, maar ook om Beleggersbelangen en om de VEB. Ook heel wat brokers voorzien hun (nieuwe) beleggers van bepaalde adviezen waar ze al dan niet gebruik van kunnen maken. Uiteraard zijn er tot slot ook nog de media experts, de beleggingsgoeroes en de analisten die een bepaalde mening hebben over een bedrijf of aandeel.

Ook wanneer je geen beroep doet op de diensten van een beleggingsadviseur hoef je dus niet volledig in de koude te blijven staan. Je kan best gebruikmaken van enkele interessante meningen die je op de markt ontdekt, zolang je, je er maar van bewust bent dat deze meningen dan geen rekening houden met jouw specifieke beleggingsprofiel en met de concrete wensen waar je op dat vlak over beschikt.

Wanneer een beroep doen op een beleggingsadviseur?

Het is in de praktijk ook van belang om er bij stil te blijven staan dat niet iedereen jammer genoeg nog in aanmerking komt om beleggingsadvies te ontvangen. Vandaag de dag is het ontvangen van beleggingsadvies dan ook iets wat vooral in het hogere segment nog tot de mogelijkheden behoort. Wat betekent dit nu concreet? Dit betekent dat je in principe tegenwoordig ten minste over een bedrag moet beschikken van zo’n 500.000 euro. Indien je minder kapitaal te beleggen hebt is de kans ongelofelijk groot dat er nagenoeg geen partijen zullen zijn die je beleggingsadvies zullen willen aanbieden.

Voor beleggers die beschikken over een kapitaal van 500.000 euro of meer zijn er wel mogelijkheden. Toch geldt voor het merendeel van deze partijen dat ook zij vooral afhankelijk zullen zijn van een standaard vermogensbeheerrelatie. De absolute top beleggingsmogelijkheden zijn dan ook sterk voorbehouden voor de absolute top kapitalen.

Kan je eenmalig een beroep doen op een beleggingsadviseur?

Vroeger was het zo dat menig aantal partijen er voor kozen om éénmalig een beroep te doen op de diensten van een beleggingsadviseur. In die tijd was dat ook nog perfect mogelijk. Tegenwoordig liggen de kaarten op dit vlak toch best wel wat anders. Het ontvangen van éénmalig beleggingsadvies is dan ook iets wat eigenlijk in de praktijk niet of nauwelijks meer gebeurt. Nochtans zou dit voor verschillende partijen toch zeker interessant kunnen zijn, namelijk:

 1. Voor de beginner die voor het eerst kapitaal gaat beleggen;
 2. Voor de meer ervaren belegger die nu in één keer een groot bedrag wil investeren;

Eénmalig een beroep doen op de diensten van een beleggingsadviseur is dus helaas iets wat niet echt meer een mogelijkheid is. In de praktijk kan je er dan ook op rekenen dat beleggingsadvies eigenlijk uitsluitend nog wordt verstrekt op het ogenblik dat je een relatie voor de lange(re) termijn aangaat met de beleggingsadviseur in kwestie. Is dat niet het geval? Dan zal je dus geen aanspraak kunnen maken op beleggingsadvies, hoe vervelend dat ook is.

Het beroep van beleggingsadviseur wordt steeds zeldzamer

De kans is best groot dat de bovenstaande informatie bij veel mensen de wenkbrauwen zal doen fronzen. Ondanks het feit dat we dit begrijpen moet het gezegd dat het beroep van beleggingsadviseur sowieso door de jaren heen een stuk zeldzamer is geworden. Dit is niet in het minst het gevolg van het feit dat er tegenwoordig sprake is van een aanzienlijk strengere wet- en regelgeving in vergelijking met een aantal jaren geleden.

In het begin van het jaar 2018 is de zogenaamde MiFID II in werking getreden. Vanaf dat ogenblik zijn niet alleen de administratieve eisen, maar ook de zorgplicht voor beleggingsadviseurs aanzienlijk strenger geworden. Dit heeft er toe geleid dat het eenvoudigweg door een groot aantal partijen niet meer wordt aangeboden. Je kan beleggingsadvies dan ook eigenlijk uitsluitend nog ontvangen bij private banks en bij sommige vermogensbeheerders. Hierbij wordt het aangeboden als extra dienstverlening naast het standaard vermogensbeheer.

Wat zijn de verschillen tussen beleggingsadvies en vermogensbeheer?

Tot slot behandelen we op deze pagina nog één van de werkelijk vaakst gestelde vragen met betrekking tot het inschakelen van een beleggingsadviseur. Wanneer moet je nu immers kiezen voor beleggingsadvies en wanneer is er sprake van vermogensbeheer? Een beroep doen op de diensten van een beleggingsadviseur doe je in de praktijk wanneer:

 1. Je behoefte hebt aan advies en / of maatwerk;
 2. Wanneer je nauw betrokken wil blijven bij je beleggingsportefeuille;
 3. Indien je ook zelf bovengemiddeld geïnteresseerd bent in beleggen;
 4. Wanneer je graag zelf wil beleggen, maar dan wel mits de bijstand van een expert;
 5. Wanneer je niet altijd blind het ontvangen advies wenst te volgen;
 6. Indien je over een kapitaal van meer dan 500.000 euro beschikt om te beleggen;

Hou er bovendien rekening mee dat het merendeel van de vermogensbeheerders zelfs nog een groter kapitaal zullen vereisen dan reeds geldt voor de beleggingsadviseurs. Dit betekent concreet dat je echt een zeer aanzienlijk bedrag zal moeten investeren. Behoort dat niet tot jouw financiële mogelijkheden of voel je, je daar gewoon niet helemaal lekker bij? Dan dien je uiteraard voor jezelf uit te maken of er voor kiezen om een beroep te doen op een beleggingsadviseur in de praktijk al dan niet nog wel interessant is.