Begin nu met het kopen van aandelen zonder transactiekosten!

AIG, voluit ‘American International Group’ is een grote, Amerikaanse verzekeraar. Er wordt door AIG een breed pakket met diensten aangeboden. Het gaat hierbij niet alleen om schade- en levensverzekeringen, maar ook om pensioenproducten. Niet alleen de Verenigde Staten is een belangrijk markt voor AIG. Zo maken ook de activiteiten op de Engels evenals de Japanse markt een niet onaanzienlijk onderdeel uit van haar totale balans. Het AIG aandeel noteert aan de New York Stock Exchange waar het bekend staat onder de ticker ‘AIG’.

DEGIRO beleggen

Geschiedenis bedrijf

De basis voor het bedrijf AIG zoals we deze tegenwoordig kennen werd gelegd in het jaar 1919. Het was namelijk toen dat de Amerikaan Cornelius Vander Starr er voor koos om een verzekeringskantoor te openen in het Chinese Shanghai. In eerste instantie droeg het bedrijf de naam ‘American Asiatic Underwriters’. Het succes van de onderneming zorgde er voor dat ze haar activiteiten al snel internationaal wist uit te breiden. Op het ogenblik dat de communisten de macht grepen in China werd de verzekeraar verhuisd naar New York. Op moment van schrijven is het daar overigens nog altijd gevestigd. In het jaar 1969 koos het bedrijf er voor om aandelen uit te geven welke op de aandelenbeurs werden genoteerd. Weinig later volgde ook de notering aan de New York Stock Exchange. In het jaar 1987 werd er vervolgens voor gekozen om de dochteronderneming ‘AIG Financial Products’ op te richten. Deze had als belangrijkste taak om kredietverzekeringen aan te bieden aan financiële instellingen. Het ging hierbij niet alleen om banken, maar ook om verzekeraars evenals om institutionele beleggers.

Met het jaar 2006 brak een fantastische tijd aan voor AIG. Het bedrijf wist in dat jaar immers een recordwinst te realiseren van zomaar even 14 miljard dollar. Deze winst werd gerealiseerd op een omzet van 113 miljard. Aan het einde van dat jaar bedroeg de beurswaarde van AIG dan ook zo’n slordige 186 miljard dollar. Hoe rooskleurig het jaar 2006 was, des te donker was de periode van de kredietcrisis voor AIG. Sterker nog, zonder de tussenkomst van de Amerikaanse Centrale Bank met een kapitaalinjectie in het verzekeringsconcern van 85 miljard dollar had AIG tegenwoordig wellicht niet meer bestaan. Het boekjaar 2008 werd dan ook afgesloten met een enorm verlies van 99,3 miljard Amerikaanse dollar. In maart 2009 werd duidelijk dat de Amerikaanse overheid in totaal voor 170 miljard dollar in AIG had geïnvesteerd. Daardoor had ze ongeveer 80 procent van het aandelenkapitaal in handen. Om de Amerikaanse overheid terug te betalen koos AIG er uiteindelijk voor om AIA te verkopen. Nadat ze naar de beurs was gestuurd verkocht AIG het laatste pakket van haar aandelen, goed voor 35 miljard dollar aan inkomsten.

Kerncijfers onderneming

AIG realiseert een omzet op jaarbasis van 58,3 miljard dollar. Daarvan is zo’n 2,9 miljard dollar winst. De marktkapitalisatie van het bedrijf zou op moment van schrijven 66 miljard dollar bedragen. Sinds de kredietcrisis heeft AIG er doelbewust voor gekozen om op verschillende vlakken te proberen besparen. Dit zorgde niet alleen in het afstoten van diverse takken van de onderneming, daarnaast werd ook het personeelsbestand behoorlijk teruggebracht. Daar waar er bijvoorbeeld in het jaar 2007 nog 116.000 mensen werkzaam waren voor de Amerikaanse verzekeraar waren dat er in 2013 nog slechts 64.000.

Strategische richting

AIG heeft aangegeven dat het zich gaat beperken tot het aanbieden van schadeverzekeringen op de internationale markt en levensverzekeringen evenals aanverwante producten op de Amerikaanse markt. Deze keuze zorgt er voor dat het bedrijf aanzienlijk moet inkrimpen. Dat is nog steeds het pijnlijke gevolg van de financiële problemen waarmee ze tijdens de kredietcrisis werd geconfronteerd. Het resultaat is dat AIG een omvangrijk programma heeft opgestart om activiteiten af te stoten. Verwacht wordt dat dit zich ook in de komende jaren nog wel even verder zal doorzetten tot het bedrijf terug over een solide basis beschikt om op verder te bouwen. Een belangrijke stap in de juiste richting hiertoe werd reeds gezet door de afgesloten verkoopovereenkomst voor ‘International Lease Finance Corporation’. Eerder verkocht AIG nagenoeg al haar aandelen in AerCap voor een bedrag van 3,7 miljard Amerikaanse  dollar. Zelfs na deze verkoop beschikt ze echter nog steeds over een aandelenbelang welke goed is voor 5 procent van de onderneming.

Hoe aandelen van AIG kopen?

De verzekeringsmarkt is een interessante en lucratieve markt. Daardoor kan het interessant zijn om er voor te kiezen om te gaan beleggen in AIG aandelen. Ben jij dat ook van plan? In dat geval zal je dat uiteraard willen doen door gebruik te maken van de diensten van een betrouwbare broker. Op dat vlak kan je kijken in de richting van bekende namen zoals bijvoorbeeld Binck Bank evenals DeGiro en Robeco. Deze verschillende brokers hebben stuk voor stuk bewezen niet alleen professioneel, maar ook betrouwbaar te zijn. Daardoor vormen ze een uitstekende partner voor jouw beleggingen in aandelen. Ben je eerder van plan om te speculeren op de koers van AIG met behulp van CFD’s? In dat geval is het mogelijks interessanter om gebruik te maken van de diensten van bijvoorbeeld Plus500!