Begin nu met het kopen van aandelen zonder transactiekosten!


Unilever staat bekend als een zogenaamde multinationale onderneming. Haar vakgebied heeft betrekking tot voedingsmiddelen, persoonlijke verzorging en schoonmaakartikelen. De omzetverdeling blijkt jaar na jaar een min of meer gelijkaardig patroon te vertonen. Daarbij is er doorgaans sprake van een omzetaandeel in Europa van ongeveer 38 procent. In Noord- en Latijns-Amerika zou het aandeel goed zijn voor 35 procent van de omzet. De resterende 27 procent van de omzet wordt verspreid over de rest van de wereld gerealiseerd. Het Unilever aandeel staat genoteerd aan de Euronext met de ticker UNA. Daarnaast staat ze ook genoteerd aan de London Stock Exchange met de ticker ULVR.

DEGIRO beleggen

Geschiedenis

Unilever ontstond op 1 januari van het jaar 1930. Ze ontstond uit een fusie van de Nederlandse onderneming Margarine Unie en de Britse fabrikant van zeep Lever Brothers. De fusie was ongelofelijk zinvol voor allebei de partijen. Dit omdat beide bedrijven de concurrentie met elkaar aangingen om dezelfde grondstoffen. Dat was echter niet alles. Daarnaast hielden beide bedrijven zich namelijk ook bezig met marketing op grote schaal voor producten die bestemd waren voor huishoudelijk gebruik. Beiden maakten overigens ook gebruik van gelijkaardige distributiekanalen. Voor de basis van het ontstaan van Unilever moeten we dus uiteraard nog meer terug gaan in de tijd. We keren dan terug naar het jaar 1908 waarin er een poolovereenkomst werd afgesloten door Anton Jurgens en Samuel van den Bergh. Het duurde uiteindelijk tot het jaar 1927 voordat er over zou worden gegaan tot een volledige fusie. Hierdoor gingen ze samen in de Margarine Unie. Later werd het bedrijf nog omgedoopt tot Van den Bergh en Jurgens.

Voor het bedrijf Unilever geldt dat ze jarenlang beschikte over twee directies. Hierbij was het zo dat de bestuursvoorzitter van de Nederlandse tak van het bedrijf de functie van vicevoorzitter op zich nam binnen de Britse onderneming en omgekeerd. Daar kwam verandering in, in het jaar 2005. Toen besloten beide bedrijven namelijk om er nog maar één directie op na te houden. Het was toen de Nederlander Paul Polman die de functie van topman op zich nam. In het midden van het jaar 2007 was het de Zweedse Michael Treschow die werd aangesteld als de nieuwe voorzitter van Unilever.

Een donkere bladzijde uit de geschiedenis van het bedrijf brak aan in het jaar 2011. Toen legde de Europese Commissie Unilever namelijk een boete op van zomaar even 100 miljoen euro. Die hoge boete was het gevolg van deelname aan een kartel dat verboden prijsafspraken had gemaakt. Unilever zou zo’n drie jaar deelgenomen hebben aan dat kartel. De prijsafspraken hadden specifiek betrekking tot wasmiddelen die verkocht werden in verschillende Europese landen. Ook België en Nederland waren bij die landen.

Tot in het jaar 2000 was Calvé Delft een uitermate belangrijke houdstermaatschappij van de Unilever aandelen. Dit als gevolg van een overname die gebeurde door middel van aandelenruil. In principe was het zo dat de houdstermaatschappij niets anders deed dan het dividend van Unilever doorgeven aan haar aandeelhouders. Voor de aandelen die genoteerd stonden aan de Amsterdamse effectenbeurs was van toepassing dat ze noteerden onder de intrinsieke waarde. Dit resulteerde in een hoger gelegen dividend. Fiscale problemen hebben er uiteindelijk wel voor gezorgd dat deze onderneming niet zo lang stand heeft weten te houden. Een zeer belangrijke gebeurtenis vond plaats in het jaar 2017. In januari van dat jaar deed de onderneming Kraft Heinz Company namelijk een overnamebod op het bedrijf. Met dat overnamebod was een bedrag gemoeid van 130 miljard euro. Dit betekent dat er sprake was van een bedrag van 47 euro per aandeel. Unilever ging niet akkoord met het bod waarna de Kraft Heinz Company het bod later terug introk.

Omvorming tot volledig Brits bedrijf

Na 91 jaar was Unilever in het jaar 2020 officieel niet langer een Nederlands-Brits bedrijf. Vanaf dat moment werd duidelijk dat alle belangrijke, strategische beslissingen genomen zouden worden in Londen. Wel is het zo dat vanuit Rotterdam nog steeds merken zoals Knorr en Slager worden aangestuurd. De Nederlandse aandelen Unilever NV werden omgezet in Britse aandelen waardoor er nog slechts sprake was van één enkele onderneming. Het gaat hierbij om de Britse rechtsvorm PLC. Voor het Britse aandeel geldt wel dat ze haar notering aan de beurs van Amsterdam blijft behouden. In principe kan er worden gesteld dat de veranderingen op papier eigenlijk geen al te grote impact zullen hebben in de praktijk. Concreet werd deze keuze gemaakt om het eenvoudiger mogelijk te maken om losse merken te kunnen aanschaffen of te verkopen.

Kerncijfers onderneming

Het bedrijf Unilever realiseert volgens de laatste cijfers op moment van schrijven een jaaromzet van 52,7 miljard euro. Dit leverde een winst op van 5,5 miljard euro. De omzet die wordt gerealiseerd is relatief goed gespreid over de verschillende delen van de wereld. Het grootste aandeel blijft evenwel toch weggelegd voor Europa. Het Europese aandeel is dan ook goed voor ongeveer 38 procent van de totale omzet. Voor Noord- en Latijns-Amerika geldt dat ze voor ongeveer 35 procent deel uitmaken van de globale inzet. De rest van de wereld is dan goed voor de resterende 27 procent. Het werknemersbestand van de onderneming bestaat op moment van schrijven uit 175.000 mensen. Dit uiteraard verspreid over de wereld. Het hoofdkantoor van het bedrijf is terug te vinden in de Engelse hoofdstad Londen.

Unilever staat er om bekend een bedrijf te zijn dat er voor heeft gekozen om gebruik te maken van een kwartaaldividend. Dit betekent dat er per kwartaal een dividend wordt bepaald. Het dividend is op moment van schrijven de voorbije jaren steevast gelegen rond de 0,40 euro. Voor de payout ratio van het dividend van het bedrijf geldt dat ze ongeveer 67 procent bedraagt van de netto winst per aandeel. Op moment van schrijven kan er worden vastgesteld dat het dividend gemiddeld is gestegen met zo’n 6 procent op jaarbasis. Over een periode van 45 jaar op moment van schrijven is er zelfs sprake van een gemiddelde stijging van het dividend op jaarbasis met 8 procent. Voor beleggers die op zoek zijn naar een aandeel met een relatief hoog dividend kan Unilever dus eventueel het overwegen waard zijn.

Strategische richting

Eén van de strategische keuzes die Unilever reeds enkele jaren maakt, deels ook met het zicht op de toekomst, heeft te maken met het sluiten van fabrieken in verschillende landen. Ook in Nederland was dat het geval. Tot in het jaar 2008 was het zo dat Unilever in totaal over zes fabrieken beschikte op Nederlands grondgebied. Het ging hierbij om vestigingen in onder meer Delft, Loosdrecht en Vlaardingen. Deze vestigingen werden echter gesloten waardoor er 474 banen kwamen te verdwijnen. De productie van de producten die in deze fabrieken werden gemaakt verplaatste zich vervolgens naar voornamelijk Polen en Tsjechië. Verschillende producten werden vanaf dat moment ook geproduceerd in Spanje, Frankrijk, Duitsland en Hongarije. In het jaar 2017 vond de verkoop plaats van de Unox-fabriek aan branchegenoot Zwanenburg. In het jaar 2017 was de Ben & Jerry’s fabriek in Hellendoorn nog de enige productiefaciliteit van Unilever in Nederland.

Het lijkt er naar uit te zien dat Unilever ook in de toekomst nog verder gaat snoeien in haar portefeuille. Zo raakte in het jaar 2021 bekend dat ze een aantal beautymerken wou verkopen in zowel Europa als de Verenigde Staten. Het zou volgens de onderneming gaan om merken die niet (langer) toebehoren tot de kernactiviteiten. Eerder was er reeds een desinvesteringsprogramma aangekondigd door Unilever. Nog een belangrijke beslissing die werd genomen en die op moment van schrijven in de toekomst zal worden voltrokken is de verkoop of het op eigen benen zetten van de theedivisie van de onderneming.

Het omvormen van de vennootschap naar een Britse PLC heeft duidelijk gemaakt dat Unilever in de toekomst vooral wil kunnen rekenen op meer flexibiliteit. Dit zowel voor wat het kopen als het verkopen van merken betreft. De kans is dus aanzienlijk te noemen dat we op dit vlak in de toekomst nog behoorlijk wat zullen zien gebeuren.

Hoe aandelen van Unilever kopen?

Unilever aandelen kopen is mogelijk bij verschillende brokers. In Nederland kan je daarvoor onder meer terecht bij DeGiro, Binck Bank en Mexem Benelux. Deze brokers staan er in eerste instantie om bekend erg betrouwbaar te zijn. Dat is natuurlijk zeer belangrijk. Dit is echter niet alles. Daarnaast is het namelijk eveneens zo dat Unilever kopen bij één van deze brokers er voor zorgt dat er gebruik kan worden gemaakt van een zeer gebruiksvriendelijk platform. Ben jij dus met andere woorden eveneens van plan om te gaan beleggen in aandelen van Unilever? Dan kan je daarvoor zeker een beroep doen op één van deze brokers.

Een alternatief voor het kopen van aandelen van Unilever voor mensen die over een beperkter budget beschikken om te beleggen is er voor kiezen om gebruik te maken van de mogelijkheden die worden aangeboden door een zogenaamde CFD-broker. Door een beroep te doen op een partij als Plus500 is het dan ook mogelijk om te speculeren op de koers van het aandeel zonder dat je daarvoor een groot investeringsbudget ter beschikking dient te hebben. Ook op deze manier kan je dus als belegger profiteren van een mogelijke koersstijging van het Unilever aandeel.