Begin nu met het kopen van aandelen zonder transactiekosten!

Alphabet aandelen
Alphabet aandelen

Het Alphabet (voorheen Google) aandeel behoort tot de beste internetaandelen in de geschiedenis van de beurs. Alphabet staat uiteraard in het bijzonder bekend omwille van de internet zoekrobot ‘Google’, één van ’s werelds meest bezochte websites. Het belangrijkste onderdeel van het moederbedrijf is tegenwoordig nog steeds Google waar bijvoorbeeld ook de website YouTube onder valt. Andere bedrijfstakken hebben betrekking tot Google Capital (private equity), Calico (biotech) evenals Nest Labs (huis automatisering).

DEGIRO beleggen

Geschiedenis Alphabet

Alphabet Inc. mag zich sinds het jaar 2015 het moederbedrijf van Google evenals enkele andere technologiebedrijven noemen. Net zoals Google Inc. werd ook Alphabet Inc. opgericht door Larry Page en Sergey Brin. De oprichting maakte eigenlijk deel uit van een aanzienlijke herstructurering bij Google. De aandelen die mensen hadden in Google Inc. werden dan ook omgezet in Alphabet aandelen. Bovendien werden ook de inmiddels vertrouwd geraakte aanduidingen GOOG en GOOGL behouden.

Op 10 augustus 2015 werd door Google het plan aangekondigd om een holding op te richten met de naam Alphabet Inc. Het doel van de oprichting van deze holding was om de website, software & internettechnologie gerelateerde activiteiten te behouden bij Google Inc. (later Google LLC) terwijl andere activiteiten, dochterbedrijven evenals investeringen werden ondergebracht in zelfstandige dochtermaatschappijen van het moederbedrijf Alphabet. Op deze manier moest er voor worden gezorgd dat er een meer overzichtelijkere structuur zou worden verkregen.

Op 2 oktober 2015 werd door Alphabet de beursnotering van Google Inc. overgenomen. De herstructurering van het bedrijf werd afgerond rond 1 september 2017. Het was in deze tijd dat er ook voor werd gekozen om Google Inc. om te zetten in een zogenaamde ‘limited liability company’ of LLC. Dit is bij ons vergelijkbaar met een besloten vennootschap. Andere dochterbedrijven van Google die nog niet waren ondergebracht bij het nieuwe moederbedrijf vonden in deze tijd meteen ook hun nieuwe onderkomen.


Kerncijfers Alphabet

Alphabet heeft er voor gekozen om haar activiteiten onder te verdelen in twee verschillende categorieën. Het gaat hierbij om ‘Google LLC’ en ‘Other Bets’. Google LLC is veruit de belangrijkste activiteit van de twee. Niet uiteraard omdat ze producten bevat zoals Android, YouTube en Google Zoeken. Anderzijds moet het gezegd dat ook het ‘Other Bets’ onderdeel van het bedrijf het mogelijke potentieel kan bevatten. Ze bevat dan ook vaak experimentele technologieën op bijvoorbeeld biomedisch gebied (Calico & Verily) evenals zelfsturende auto’s (Waymo) en domotica onder de vorm van Nest Labs. Wat veel mensen niet weten is dat Alphabet eveneens eigenaar is van diens eigen internettoegangsprovider genaamd ‘Google Fiber’. Daarnaast behoren ook twee investeringsmaatschappijen tot dit bedrijf, namelijk CapitalG en GV. Deze laatste stond vroeger bekend als ‘Google Ventures’.

Belangrijk om weten is dat de twee oprichters van Alphabet, namelijk Larry Page en Sergey Brin samen over een meerderheid van de stemmen beschikken in de aandeelhoudersvergadering. Dit heeft alles te maken met het feit dat de aandelen in drie categorieën zijn ingedeeld welke elk over diens eigen stemrechten beschikken. De A-aandelen geven recht op 1 enkele stem per aandeel. Bij B-aandelen is er sprake van 10 stemmen per aandeel en voor C-aandelen geldt dat er geen stemrecht is op de aandeelhoudersvergadering. De C-aandelen zijn hoofdzakelijk in handen van particuliere beleggers. Brin en Page zijn hoofdzakelijk de houders van de B-aandelen.

Tijdens het uitvoeren van een analyse van het bedrijf Alphabet kan er worden vastgesteld dat deze multinational globaal gezien uitstekende cijfers weet voor te leggen. Niet alleen beschikt ze over een goede liquiditeit, daarnaast is er tevens sprake van een goede rentabiliteit en solvabiliteit. In het jaar 2015 bedroeg de omzet van de onderneming nog net iets minder dan 75 miljard Amerikaanse dollar. Een jaar later was dat al meer dan 90 miljard Amerikaanse dollar en dat cijfer is in de volgende jaren alleen maar verder gestegen. Er wordt door Alphabet doorgaans niet voor gekozen om een dividend toe te kennen op haar aandelen.

Strategische richting

De herstructurering die heeft plaatsgevonden rond 1 september 2017 heeft de basis gelegd voor de toekomst. Door de herstructurering is weliswaar het belang van Google LLC benadrukt, daar staat tegenover dat er duidelijk ook voldoende ruimte wordt voorzien voor experimentele technologieën zonder dat deze direct de financiële stabiliteit en het financiële potentieel van de onderneming kunnen beïnvloeden. Niet alleen op biomedisch gebied, maar ook op andere vlakken kunnen de ‘Other Bets’ in de komende jaren nog wel eens van zich laten horen.


Hoe aandelen van Alphabet kopen?

Het is tegenwoordig op verschillende manieren mogelijk om te investeren in het bedrijf Alphabet of om te speculeren op de koers van het aandeel. In eerste instantie kan je er uiteraard voor kiezen om gewoon aandelen van Alphabet aandelen aan te kopen. Hou er wat dit betreft rekening mee dat de aandelenkoers van het Alphabet aandeel genoteerd staat op de Nasdaq Global Select Market van de Nasdaq All Markets in de Verenigde Staten. Het niet onaanzienlijke prijskaartje waar dit aandeel op vandaag over beschikt zorgt er evenwel voor dat dit wellicht niet voor ieders budget even geschikt zal zijn.

Gelukkig bestaat er ook nog een andere mogelijkheid. Je kan er immers ook voor kiezen om te speculeren op de koers van het Alphabet aandeel door gebruik te maken van zogenaamde CFD’s. Op deze manier heb je niet alleen de mogelijkheid om met een beperkter budget in te stappen, daarnaast kan je ook nog eens snel profiteren van (aanzienlijke) koersschommelingen. Je moet er wel rekening mee houden dat beide beleggingsvormen diens eigen risico’s met zich meebrengen.